/ Administration af boligudlejningsejendomme

Administration af boligudlejningsejendomme

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage den almindelige administration af boligudlejningsejendomme.

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere boliglejemål og udlejningsejendomme. 

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, at de studerende har gennemført faget Indledende ejendomsadministration og at de studerende har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Deltagere uden denne baggrund kan også deltage, men må forvente øget forberedelsestid.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Faget udbydes i samarbejde med

Tilmeldingen

Inden du tilmelder dig bedes du orienterer dig i de praktiske oplysninger her på siden.

Her finder du også svar på, hvorfor du kun kan vælge digital deltagelse ved tilmelding.

Praktiske oplysninger

Langt størstedelen af undervisningen gennemføres virtuelt som blended learning. Hver uge er der tilrettelagt undervisningsaktiviteter, der sikre du opnår den optimale læring af fagets pensum. Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt ud fra den antagelse at du har læst den del af pensum, der knytter sig den pågældende uddannelsesaktivitet. 

Uddannelsesaktiviteterne faciliteres af fagets undervisere. Det betyder, du har ugentlig kontakt med din underviser på faget. Langt de fleste uddannelsesaktiviteter optages, det betyder, du har mulighed for gense uddannelsesaktiviteten fx når du læser til eksamen. 

Er du tilknyttet det hybride hold i København eller i Randers, vil der fire gange gennem uddannelsesforløbet være mulighed for at deltage i fysiske undervisningsseminarer. Den øvrige undervisning gennemføres digitalt. Det forventes du møder forberedt op til alle undervisningsaktiviteter. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms.

Fagets lærebog er: Boliglejemål I & II. Du skal selv købe dem. 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anskaffer bøgerne ved at klikke her

Vil løbende blive gjort tilgængelig i Moodlerooms. Inden studiestart vil relevant materiale bliver gjort tilgængelig på studieportalen.

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Når du er tilmeldt faget, vil du automatisk få adgang til StudiePortalen.

Undervisningen er hybrid. Du kan vælge at være tilknyttet et hybridt hold i København, Randers eller et digitalt hold. Uanset om du vælger at være tilknyttet et holdet i København eller Randers, er undervisningsformen blended learning og langt det meste undervisning gennemføres derfor den digitale læringsplatform Moodlerooms. 

Er du tilknyttet det hybride hold i København, vil der fire gange gennem uddannelsesforløbet være mulighed for at deltage i fysiske undervisningsseminarer. Den øvrige undervisning gennemføres digitalt. Det forventes du møder forberedt op til alle undervisningsaktiviteter. 

Faget afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen med fysisk fremmøde. Det gælder også, hvis du er tilmeldt det digitale hold. Eksamensdatoen offentliggøres snart. 

Som en del af studieafgiften får du adgang til ED-Lovportalen, hvor du finder de domme, der henvises til i undervisningen. 

Der er ikke tilmeldingsfrist på faget. Men tilmelder du dig senere end otte dage før studiestart, vil du ikke være garanteret adgang til Moodle i forbindelse med første undervisningsgang. Du vil få adgang så hurtigt som muligt. 

Alt undervisningsmateriale der skal forberedes til første undervisningsgang vil være tilgængelig på studieportalen. 

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikre dig en optimal studiestart. 

Det forventes du har orienteret dig i oplysningerne der fremgår på studieportalen.

Undervisningen er tilrettelagt som blended learning. Det betyder, at der er mulighed for at møde fysisk op til fire studiecafeer på Administration af boligudlejningsejendomme, mens den øvrige undervisning gennemføres digitalt enten som online undervisningsmøder med jeres underviser eller andre uddannelsesaktiviteter. 

Det får du flere oplysninger om i din velkomstmail. 

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå:

 • viden om lejeloven og boligreguleringsloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter sig til ejendomsadministration af boligudlejningsejendomme
 • viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af boligudlejningsejendomme
 • forståelse af, hvordan lovgivning, retspraksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i den praktiske administration af boligudlejningsejendomme
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i administration af boligudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning

Færdigheder

Den studerende skal:

 • selvstændigt kunne udfylde en beboelseslejekontrakt korrekt
 • kunne gennemføre relevante lejereguleringer og -varslinger
 • kunne håndtere anmodninger om brugsrettens overgang
 • kunne håndtere relevante opgaver i forbindelse med aflæggelse af forbrugsregnskaber
 • kunne afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i boliglejemål
 • kunne beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • kunne gennemføre en korrekt opsigelse af et boliglejemål
 • kunne gennemføre en korrekt ophævelse af et boliglejemål ved lejers misligholdelse
 • kunne håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • kunne håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer
 • kunne indbringe og føre mindre komplicerede sager for huslejenævnet

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af boligudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af boligudlejningsejendomme

Fagets undervisere

Mogens Dürr

Senior chefkonsulent

Cand.jur.

Line Frydendal Jeppesen

Juridisk konsulent

Cand.jur.

Simone Lund Eiken

Juridisk konsulent

Cand.jur.

Indhold

 • Lejekontrakten
 • Fremleje og brugsrettens overgang
 • Lejefastsættelse og regulering
 • Småhuse
 • Skatter og afgiftsforhøjelser
 • Trappelejeklausuler
 • Omkostningsbestemt leje
 • Vedligeholdelsessatsforhøjelser
 • Forbrugsregnskaber
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Betalingsmisligholdelse
 • Vedligeholdelse
 • Fraflytning
 • Istandsættelse
 • Dødsboer
 • Forbedringer