/ Bogføring og regnskab

Bogføring og regnskab

Foto: iStock/ffnn

Erstatter faget Ejendoms- og skatteregnskab

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse af lovgivningen og regnskabsprincipper inden for ejendomsbranchen.

Faglig baggrund

Det er en forudsætning for udbytte af faget, at den studerende har en grundlæggende viden om bogføring og regnskab – men det er ikke nødvendigt, at denne viden er opnået inden for bogføring og regnskab af ejendomme.

Studerende, som ikke har denne viden, opfordres til at følge suppleringsfaget Grundlæggende bogføring og regnskab.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Udbydes i samarbejde med

Tilmeldingen

Inden du tilmelder dig bedes du orienterer dig i de praktiske oplysninger her på siden.

Her finder du også svar på, hvorfor du kun kan vælge digital deltagelse ved tilmelding.

Praktiske oplysninger

Langt størstedelen af undervisningen gennemføres virtuelt som blended learning. Hver uge er der tilrettelagt undervisningsaktiviteter, der sikre du opnår den optimale læring af fagets pensum. Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt ud fra den antagelse at du har læst den del af pensum, der knytter sig den pågældende uddannelsesaktivitet. 

Uddannelsesaktiviteterne faciliteres af fagets undervisere. Det betyder, du har ugentlig kontakt med din underviser på faget. Langt de fleste uddannelsesaktiviteter optages, det betyder, du har mulighed for gense uddannelsesaktiviteten fx når du læser til eksamen. 

2023

I 2023 gennemføres faget som et samlet hold. Der er mulighed for at møde fysisk op til fire undervisningscafeer. Der gennemføres to i København og to i Randers, men to gennemføres digitalt. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Tilmelder du dig minimum 10 dage før studiestart kan du forvente at få adgang nogle dage før studiestart. Tilmelder du dig senere, kan du først forvente at få adgang i forbindelse med den første undervisningsgang. 

Fagets lærebog er: Ejendomsregnskab. Du skal selv købe dem. 

Klik her for at læse mere om bogen.

Vil løbende blive gjort tilgængelig i Moodlerooms. 

Materiale der forberedes til første undervisningsgang vil være tilgængelig på StudiePortalen inden studiestart

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Når du er tilmeldt faget, vil du automatisk få adgang til StudiePortalen.

Du kan følge undervisningen i København, i Randers eller digitalt.

Fagets afsluttes med en to timers skriftlig eksamen.

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikre dig en optimal studiestart. 

Der er ikke tilmeldingsfrist på faget. Men tilmelder du dig senere end otte dage før studiestart, vil du ikke være garanteret adgang til Moodle i forbindelse med første undervisningsgang. Du vil få adgang så hurtigt som muligt. 

Alt undervisningsmateriale der skal forberedes til første undervisningsgang vil være tilgængelig på studieportalen. 

Det får du flere oplysninger om i din velkomstmail og på studieportalen.

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå: 

 • en solid viden om, hvordan en årsrapport udarbejdes og opstilles, inklusive noter i henhold til årsregnskabsloven, regnskabsvejledninger og branchenormer.
 • viden om, hvordan man foretager momsregistrering og afregning med SKAT.
 • viden om opstilling af den skattepligtige indkomst i henhold til skattelovgivningen.

Færdigheder

Den studerende skal kunne: 

 • kontere og løbende føre kontrol ved bogføring
 • bogføre ved frivillig momsregistrering samt føre afregning med SKAT
 • udføre bogføring af forbedringer efter LL § 63 a
 • udføre bogføring af indvendig vedligeholdelse efter LL §§ 19-24
 • udføre bogføring af udvendig vedligeholdelse efter §§ 18 og 18 b, herunder negative hensættelser
 • udarbejde regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • opstille en årsrapport inklusive noter i henhold til årsregnskabsloven og branchenormer
 • værdiansætte ejendomme i henhold til årsregnskabsloven, herunder beregning ved hjælp af afkastmetoden med værdiregulering, over resultatopgørelsen
 • udarbejde varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret).
 • udarbejde drifts- og likviditetsbudgetter.
 • udarbejde skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven
 • opgøre skattemæssige fradragsberettigede omkostninger i henhold til statsskattelovens § 4
 • opstille en skattepligtig indkomst i henhold til skattelovgivningen for udlejningsejendomme

Kompetencer

Den studerende skal: 

 • opnå kompetencer til at varetage den daglige bogføring og afstemning af ejendomsregnskaber og de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme.
 • selvstændigt kunne anvende regnskabstekniske redskaber og foretage afskrivninger, således at den studerende kan vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven.
 • selvstændigt kunne anvende skattetekniske redskaber og foretage afskrivninger, således at den studerende kan vurdere, hvorvidt den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler

Har du spørgsmål?

Kontakt uddannelsesafdelingen

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

 • Opstilling af årsregnskab inklusive noter i henhold til regnskabsloven og branche­normer
 • Værdiansættelse af ejendomme i henhold til årsregnskabsloven
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Tab på tilgodehavender; bogføring af indvendig vedligeholdelse LL §§ 19-24
 • Bogføring af forbedringer LL § 63 a
 • Bogføring af udvendig vedligeholdelse §§ 18 og 18 b herunder negative hensættelser
 • Udarbejdelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme