/ Datadreven bæredygtighed og ESG i ejendomsbranchen

Datadreven bæredygtighed og ESG i ejendomsbranchen

Bliv klogere på, hvordan du aktivt kan anvende data til at gennemføre bæredygtige tiltag i din ejendomsportefølje.

Kurset giver dig en forståelse for, hvordan du kan gribe den grønne omstilling an, og giver dig nogle konkrete eksempler på, hvordan du komme i gang med at ESG-rapportere. Derudover får du den nødvendige viden om, hvilke data der er relevante, og hvordan du kan anvende dem i praksis.

De politiske retningslinjer

Du får indsigt i de relevante begreber inden for bæredygtighed og ESG i ejendomsbranchen. Du får et overblik over de politiske retningslinjer, herunder kravene for ESG-rapportering og en status på EU’s taksonomiforordning og bygningsdirektivet og de betydeligt ændrede rammer, som regulativerne er med til at sætte for ejendomsbranchen.

Anvendelse af bæredygtigheds- og ESG-relaterede data

Kurset vil ligeledes gennemgå, hvordan du kan arbejde med bæredygtighed ud fra de tilgængelige relevante data, nøgletal og tjenester, som eksisterer i dag. Der vil blive gennemgået konkrete datakilder og værktøjer til indsamling af bæredygtigheds- og ESG-relaterede data inden for de tre ESG-områder: miljø og klima (E), socialt ansvar (S) og styring og samfundsmæssige påvirkning (G) sammen med eksempler på analyse- og rapporteringsværktøjer og de teknologier og digitale redskaber, der i dag findes til at optimere ejendomme i et bæredygtigt perspektiv.

Kurset vil også gennemgå konkrete eksempler fra branchen igennem cases fra brancheaktører på, hvordan data og digitale løsninger understøtter ESG-arbejdet i deres virksomheder.

Indhold

  • Introduktion til bæredygtighed og ESG i ejendomsbranchen
  • Kilder til og indsamling af ESG-data
  • Analyse- og rapporteringsværktøjer
  • Eksempler på bæredygtighedsstrategi og ESG i praksis

Det får du med hjem

  • Viden om, hvordan du kan begynde at arbejde med bæredygtighed ud fra et datadrevent udgangspunkt
  • Forståelse af eksisterende værktøjer, metoder og teknologier der er kan bistå med implementeringen af en datadreven bæredygtig omstilling i den ejendomsvirksomhed

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Klik her og læs mere

Vil du vide mere?

Klik her og læs mere