/ Vedligeholdelse og ejendomsdrift i udlejningsejendomme

Vedligeholdelse og ejendomsdrift i udlejningsejendomme

 

Få styr på, hvordan du håndterer vedligeholdelse og de bagvedliggende regler i lejelovgivningen der påvirker ejendomsdriften i udlejningsejendomme.

Har du ansvaret for ejendommes drift og vedligeholdelse? Har du din daglige gang på ejendommene og møder ejendommenes brugere? Deltager du i besigtigelser med huslejenævn eller bidrager på anden vis til sagerne? Så er dette kursus relevant for dig. 

Du får blandt andet indblik i fordeling af vedligeholdelsespligten mellem lejer og udlejer, lejerens adgang til at lave forandringer og gøre mangler gældende, samt hvornår og hvordan udlejer må skaffe sig adgang til lejemålet.

Kurset giver dig en forståelse af samspillet mellem de bagvedliggende regler i lejelovgivning og den praktiske anvendelse, herunder i den daglige dialog med lejeren og i mødet med huslejenævnet.

Lejelovgivningens betydning og behandling af tvister

Kurset ser nærmere på, hvordan lejeren må anvende det lejede, og hvem lejeren må lade flytte ind i lejligheden. Du får vores anbefalinger til håndtering af tvister med lejeren, både når denne overtræder god skik og orden, og ved sager om vedligeholdelsesmangler, adgangsvarslinger m.m. Vi vil også forberede dig på, hvordan du bedst håndterer en huslejenævnssag, herunder når du skal deltage i en besigtigelse. 

Vi berører lejelovens begreber og dykker ned i deres betydning, for eksempel, hvornår der er tale om vedligeholdelsesmangler, hvad er en husstand, og hvornår er der tale om væsentlig overtrædelse af god skik og orden.

Med udgangspunkt i relevante eksempler fra hverdagen som vicevært, driftschef og lignende får du et kendskab til reglerne i boliglejelovgivningen og ikke mindst de faldgruber, som er relevante for driften af ejendommen.

Indhold

 • Pligten til at vedligeholde ejendommen
 • Indhold i vedligeholdelsesplaner
 • Lejers ret til at foretage ændringer af lejligheden
 • Mangler i lejligheden og på ejendommen
 • Udlejers adgang til lejligheden
 • Lejers ret til fremleje, bytte mv.  
 • Huslejenævn, kompetencer, sammensætning og arbejdsgang
 • Problemer med støj, lugt og lejers adfærd

Det får du med hjem

 • Forståelse for vedligeholdelspligten og dens betydning for ejendomsdriften
 • Viden om hvordan du håndterer samspillet mellem lejers og udlejers rettigheder og pligter i forhold til ejendommens drift
 • Redskaber til at håndtere huslejenævns­sager
 • Indblik i lejelovgivningens betydning for den daglige drift

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Flere kurser fra EjendomDanmark