/ Ejendomshandel og forvaltning

Ejendomshandel og forvaltning

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Obligatorisk fag

Det er formålet med faget at give den studerende anvendelsesorienteret forståelse af hvilke aspekter der er relevante i relation til køb, forvaltning og salg af investeringsejendomme.

Det er målet, at den studerende lærer og kan bidrage til at udarbejde udlejningsstrategier og foretage risikovurderinger af indholdet i ejendomsrelaterede dokumenter i forbindelse med en due diligence.

Den studerende skal opnå en forståelse både af de juridiske, tekniske og økonomiske elementer af en handel.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Tilmelding

Tilmeld dig senest 10 dage før første undervisningsgang og vær sikker på at have adgang til Moodlerooms til første undervisningsgang.

Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Praktiske oplysninger

PropTech Investor og bestyrelsesmedlem Per Andersen, EjendomDanmark

CIO Mette Seifert, Deas Group

Advokat, associeret partner, Kenneth Kring, Gangsted

Business Development Manager Mark Howell, Niras

Juridisk chefkonsulent Thit Topsøe-Jensen, EjendomDanmark

Økonomisk konsulent, Bjarke Roed-Frederiksen, EjendomDanmark

Undervisningen gennemføres over 10 uger. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 studiecafeer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på studiecafeerne hjemmefra via et live-stream link. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

5

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du vil i forbindelse med studiestart få adgang til Moodlerooms. 

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Litteratur, du selv skal anskaffe: 

Parker, David (2011): Global Real Estate Investment Trusts.

Derudover anvendes en række digitale publikationer, som du kan downloade her: 
(Bemærk, der kan være publikationer, der skal købes)

 

Faget afsluttes med en eksamen

Viden og forståelse:

Den studerende skal have:

 • Grundlæggende viden og anvendelsesorienterede forståelse af de elementer der bør indgå i en due diligence
 • Viden om de centrale dokumenter og processer i forbindelse med ejendomshandler
 • Kendskab til ejendomsejerens ansvar
 • Viden om ejendomsforvaltningsmæssige opgaver og processer
 • Forståelse for indholdet i ejendomsrelaterede dokumenter i forbindelse med en due diligence

Færdigheder:

Den studerende skal kunne:

 • Vurdere praktiske og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller ift. køb, forvaltning og salg af investeringsejendomme
 • Bidrage med input til udarbejdelse og implementering af handlingsplaner for ejendomme
 • Koordinere og gennemføre af lejemålsfraflytninger, herunder vurdering af lejers retableringsforpligtelse
 • Håndtere monitorering af lejere med henblik på at følge deres økonomiske situation til brug for løbende lejer-/risikoanalyse
 • Udarbejde og følge op på vedligeholdelsesplaner
 • Identificere og vurdere drift- og omkostningsoptimeringer samt andre optimeringspotentialer
 • Selvstændigt håndterer budgetlægning og -opfølgning, likviditetsstyring og planlægning på ejendomsniveau
 • Bidrage med input til rapportering til investorer, finansieringsinstitutioner og andre relevante samarbejdspartnere
 • Formidle de valgte løsninger

Kompetencer:

Den studerende skal:

 • Risikovurdere indholdet i ejendomsrelaterede dokumenter i forbindelse med en due diligence
 • Bidrage til udarbejdelse af udlejningsstrategier, herunder vurdering af evt. opdelingsmuligheder, istandsættelsesbehov, udbudsleje, lejermålgruppe mv. for tomgangslejemål
 • Håndtere forsikringssager
 • Repræsentere ejendomsejer ved møder i eventuelle ejer-/grundejerforeninger
 • Udvikle egen praksis ift. analyse, vurdering og refleksion over køb, forvaltning og salg af investeringsejendomme ift. de juridiske, tekniske og økonomiske elementer i en handel

Har du spørgsmål til dit uddannelsesforløb

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

 • Ejendomsejere (typology)
 • Ejendomsejers lovkrav
 • Forsikring
 • Vedligeholdelse, herunder lovpligtige eftersyn
 • Energimærkning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Officielle registre
 • Due Diligence
  • Kommerciel
  • Juridisk
  • Finansiel
  • Teknisk
  • Miljø
 • Ejendoms- vs. Selskabshandler
 • Refusionsopgørelse
 • Skatteforhold
 • Moms
 • Aftaledokumenter og processer, herunder tinglysning mv.
 • Stiftelse af andelsboligforeninger (meget overordnet, tilbudspligt, lån mv.)
 • Ejendomsstrategi
 • Kontraktindgåelse med eksterne leverandører

 

Undervisnings- og læseplan: