/ Fra ESG- og bæredygtighedsstrategi til implementering og rapportering

Fra ESG- og bæredygtighedsstrategi til implementering og rapportering

Søg tilskud fra SMV:Grøn. Foto: iStock, Fahroni.

GRATIS GÅ-HJEM-MØDE FOR MEDLEMMER AF EJENDOMDANMARK

ESG-rapportering opgør virksomhedens bæredygtige bundlinje. Fokus på ESG stiger i den danske ejendomsbranche, og det samme gør efterspørgslen efter videndeling og mulige fælles tilgange.

EU lovgivningen i form af CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) – direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering – stiller store krav til private virksomheders arbejde med bæredygtighed og indeholder en lang række bæredygtighedsparametre, der skal rapporteres på.

En bæredygtighedsstrategi sætter de øvre rammer for ESG-arbejdet og -rapporteringen, men hvordan kommer man fra det strategiske niveau til det operationelle på ejendoms- og portefølje niveau? Således, at strategiens mål indfries og virksomheden kan rapportere en bæredygtig bundlinje. Det er en stor opgave for den enkelte virksomhed at gå i gang med såvel strategi som rapportering, da der foreligger mange åbne spørgsmål og løse ender.

Derfor har vi inviteret Maja Grud Minzari, Head of ESG hos Fokus Nordic til et inspirationsmøde, hvor hun giver indblik og konkrete anvisninger til rejsen fra en bæredygtighedsstrategi til implementering og konkret rapportering for ejendomme.

Vi glæder os til god videndeling med efterfølgende netværk.

Hvornår: tirsdag d. 12. december kl.16.15 – 17.45.
Sted: EjendomDanmarks kursuslokale, Vester Farimagsgade 41 i København

Det er ikke muligt at deltage online i dette arrangement.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding