/ Grundkursus i persondata

Grundkursus i persondata

Kom til en gennemgang af de grundlæggende regler, der gælder ved behandling af personoplysninger.

Bliv i stand til at genkende person­oplysninger og behandle dem på den rette måde 

Ved kurset vil der være fokus på de typer personoplysninger og behandlingsformer, der typisk forekommer i forbindelse med drift og administration af en udlejnings- eller foreningsejendom. Der bliver taget afsæt i mange konkrete eksempler fra dagligdagen for at skabe en praktisk forståelse for persondatalovgivningens regler. 

Fokus på medarbejdernes kendskab til GDPR 

Målet er, at du og dine medarbejdere får en fornemmelse for, hvornår I har med personoplysninger at gøre, hvordan de skal behandles, og hvornår I skal være opmærksom på helt særlige beskyttelsesregler. I får også et indblik i, hvordan I skal reagere, hvis I modtager en slette- eller indsigtsanmodning, eller når der sker et databrud. 

Kurset har fokus på den enkelte medarbejders pligter ved behandling af personoplysninger og går derfor ikke i dybden med virksomhedens generelle implementering af persondatareglerne.

Indhold

  • Definition og praksisnær forklaring af vigtige begreber fra persondatalovgivning
  • Grundlæggende behandlingsregler for personoplysninger
  • Særlige regler for følsomme eller fortrolige oplysninger og cpr nr.
  • Samtykke
  • Indsigts- eller sletteanmodninger
  • Databrud, definition og reaktion 

 

Det får du med hjem

  • Tryghed i forbindelse med behandling af personoplysninger. 
  • Viden om hvordan du behandler henvendelser fra lejere eller foreningsmedlemmer samt databrud. 
  • Dokumentation for at virksomheden overholder sin pligt til at sikre, at dens medarbejdere kender til GDPR
 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Disse kurser er måske også relevante?