/ Hybrid ledelse

Hybrid ledelse

Når du skal lede grupper af medarbejdere, der befinder sig forskellige steder, så er det vigtigt, at du er klædt på til at gøre noget ekstraordinært for at bringe alle i spil på tværs af afdelingen eller teamet. På kurset giver vi dig praktiske værktøjer og erfaring fra førende danske og internationale arbejdspladser, så du lærer at håndtere ledelse i hybride miljøer.

Kurset udbydes i samarbejde med Lederne Kompetencecenter 

Medlemmer af EjendomDanmark tilbydes en særlig rabat på dette udvalgte kursus

Du får overblik over, hvad der virker og ikke virker i et hybridt miljø, og hvordan du balancerer behovene hos den enkelte medarbejder, teamet, den øvrige organisation og kunderne.

Du får viden om, hvordan du som leder skaber psykologisk tryghed, et inkluderende og samarbejdende arbejdsmiljø, selvom I ikke mødes fysisk i det daglige. Du får indsigt i, hvorfor du skal lede med større tydelighed end tidligere, og hvordan du kommunikerer, så det understøtter indsatsen og samarbejdet på den hybride arbejdsplads.

På kurset lærer du blandt andet:
 • Vigtigheden af leveregler i teamet.
 • At komme alle i møde – også på distancen.
 • Vigtigheden af åben forventningsafstemning.
 • Hvorfor du skal planlægge det uformelle.
 • At sætte rammer for fleksibilitet og tilgængelighed.
 • Mødekultur på hybride arbejdsplads.

Kurset omfatter en forberedende virtuel workshop, to fysiske kursusdage samt en opfølgende virtuel workshop. På den måde følger kurset den hybride form og giver mulighed for bedre læring, når vi mødes flere gange og har tid til refleksion ind imellem.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Undervisningsgange, efteråret 2023

 • Den 8. november kl. 9.00-11.00 (Online workshop)
 • Den 20 november kl. 9.00-16.30 (Fysisk)
 • Den 27. november kl. 9.00-16.30 (Fysisk)
 • Den 6. december kl. 9.00-11.00 (Online Workshop)

Praktiske oplysninger

Kurset er relevant for dig, der er leder og ikke ser dine medarbejdere dagligt på grund af fysisk distance, og som derfor har brug for kompetencer til at skabe følgeskab, samarbejde, velfungerende kommunikation og tillid under disse vilkår. 

Der er max 15 deltager på kurset, og når du tilmelder dig dette kursus via EjendomDanmark, er du sikker på fokus vil være ejendomsbranchen i undervisningen. 

Eva Stenby Carlsen 

Eva Stenby Carlsen har, som partner i Carlsen&E, beskæftiget sig med ledelses- og medarbejderudvikling siden 2009. Hun fungerer som rådgiver og underviser for både offentlige og private virksomheder i Danmark og udlandet og har stor erfaring med leder- og medarbejderudvikling. Hun er certificeret i flere forskellige typer af profil- og analyseværktøjer, E*MBA og certificeret træner i The Human Element® og Radical Collaboration®. Eva er oprindeligt uddannet mejeriingeniør og har desuden mange års praktisk erfaring som leder på alle niveauer af organisationen fra projektledelse til bestyrelse.

Kurset omfatter en forberedende virtuel 2-timers workshop, to fysiske kursusdage fra kl. 9:00-16:30 samt en opfølgende 2-timers virtuel workshop. De to workshops er fra kl. 09:00-11:00. På den måde følger kurset den hybride form og giver mulighed for bedre læring, når vi mødes flere gange og har tid til refleksion ind imellem.

Vi benytter en online læringsplatform som omdrejningspunkt for program og undervisningsmateriale. Du vil som deltager få tilsendt login til vores læringsplatform og tilgår den virtuelle del af undervisningen fra din PC eller tablet.

Prisen dækker undervisning, digitale kursusmaterialer og forplejning på de to fysiske undervisningsdage.

Indhold

På kurset i hybrid ledelse kommer vi ind på følgende emner:

 • Mindset og tilgang til hybridarbejde
 • Fordelene ved hybride arbejdsmiljøer
 • Tillid og tryghed
 • Typiske ledelsesmæssige dilemmaer ved hybridledelse
 • On-boarding
 • Mangfoldighedsledelse på afstand
 • Virtuel mødeledelse
 • Kreativitet i hybride rammer
 • Den svære samtale
 • Konfliktløsning
 • Det uformelle kollegaskab

Undervisningen er uformel og interaktiv og foregår som en blanding af teoretiske oplæg fra underviseren, øvelser samt fælles diskussioner og erfaringsudveksling. Vi har fokus på læring gennem praktiske erfaringer og forventer, at du involverer dig aktivt på kurset.

Ikke det du ledte efter?

Bøger

Grundejernes Domssamling 2022 (digital)
Grundejernes Domssamling 2022 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 935,00

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B1: OMK Driftsbudget med boligprocentstigning
Driftsbudget for OMK-lejemål med boligprocentstigning.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B3: OMK-varsling med beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A3: OMK-varsling lejere med beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev af OMK-leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B2: OMK-varsling uden beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A2: OMK-varsling lejere uden beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev til lejer i ejendomme uden beboerrepræsentation BRL § 12

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Bøger

Erhvervslejeret
Erhvervslejeret er 3. udgave af EjendomDanmarks bog fra 2003.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 760,00

Pris (ex. moms) kr. 956,00

Bøger

Udlejning af boliger
Den praktiske og letforståelige guide for udlejere.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 195,00

Pris (ex. moms) kr. 245,00

Bøger

Grundejernes Domssamling 2021 (digital)
Grundejernes Domssamling 2021 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 875,00