/ Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål – Onlinekursus

Lejefastsættelse i bolig- og erhvervslejemål – Onlinekursus

Dette kursus giver dig et overordnet kendskab til bolig- og erhvervslejelovgivningens omfattende regelsæt om leje-fastsættelse og -regulering.

Du får et gennemgående kendskab til reglerne om lejefastsættelse og -regulering i både erhvervs- og boliglejemål. Kurset henvender sig til dig, der som administrator, rådgiver eller ejer har brug for at kunne navigere i de mange regler. Du bliver klædt på til at analysere og rådgive om, hvordan lejen fastsættes og reguleres korrekt.

Onlineforløb

Nu giver EjendomDanmark dig mulighed for at gennemføre kurset præcis, når det passer dig. Når du tilmelder dig kurset, får du adgang til kursets digitale univers, hvor du ved hjælp af videoer og test gradvist gennemfører kurset. Når du har bestået den afsluttende test og udfyldt evalueringsskemaet, har du gennemført kurset, og du modtager dit kursusbevis.

Indhold 

  • Ejendommens status og lejelovgivningens datoer af betydning for lejefastsættelsen
  • De forskellige måder at fastsætte lejen på – hvilke ydelser indgår/indgår ikke i lejen?
  • Markedsleje
  • Omkostningsbestemte leje – hovedtræk og det lejedes værdi
  • Aftalte reguleringer af lejen
  • Skatte- og afgiftsregulering
  • Redskaber til dig

Du får redskaber, så du hurtigt kan gennemskue, om huslejen i en konkret ejendom er korrekt. Aftalepraksis og nyeste domspraksis bliver inddraget i relevant omfang. Kurset er en overordnet gennemgang af lovgivningens omfattende regelsæt om lejefastsættelse og -regulering. Har du brug for en dybere viden på operativt niveau, anbefaler vi, at du tager et af vores specialkurser. 

Det får du med hjem

  • Redskaber til kategorisering af ejendomme
  • Viden om lejefastsættelse og aftalevilkår
  • Proceduren for regulering af leje i hovedtræk

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Så kontakt vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Bliv certificeret ejendomsinvestor

Nu har du mulighed for at få papir på, at du er certificeret ejendomsinvestor, og derfor har alt den nødvendige økonomiske, juridiske og tekniske viden.

Læs mere om forløbet her

Disse kurser er måske også relevante?