/ Makroøkonomi og ejendomme

Makroøkonomi og ejendomme

Valgfag

Makroøkonomi og ejendomme giver de studerende viden om de makroøkonomiske sammenhænge og samspillet mellem disse. Faget giver de studerende færdigheder til at analysere den økonomiske politiks muligheder og begrænsninger i relevante makroøkonomiske modeller.

Desuden er det formålet at give en introduktion til økonomiske data og udvikle kompetencer til at fortolke og anvende disse data i sammenhæng med økonomisk teori og anden relevant teori, samt at give et overblik over vigtige økonomisk politiske institutionelle forhold.

Målgruppe

Når man beskæftiger sig med professionelt med ejendomme, er det nødvendigt at have en forståelse af de samfundsmæssige strukturer og deres påvirkning af ejendomsmarkedet, herunder lejers efterspørgsel og udviklingen af ejendomsværdier og finansieringsmuligheder. 

Faget er til dig, der fx arbejder med ejendomsudvikling, Asset eller Investment Management eller gerne vil have styrket dine kompetencer inden for området. 

 

 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktisk oplysninger

 

Undervisningen gennemføres over 9 uger. Ud over første undervisningsgang er der planlagt 2 studiecafeer, hvor der er mulighed for at deltage fysisk, forudsat du tilmelder dig det fysiske hold. 

Vælger du at følge undervisningen på det digitale hold, deltager du på studiecafeerne hjemmefra via et live-stream link. 

Den fysiske undervisning gennemføres i København hos EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V. 

Undervisningen bygger på en lærebog, du selv skal købe. Hvilken, vil blive annonceret her hurtigst muligt. Tilmeldte vil også kunne finde oplysningerne på StudiePortalen. 

Der er ikke tilmeldingsfrist på faget, men hvis du vil sikre dig en optimal studiestart og adgang til Moodlerooms inden første undervisningsgang, skal du tilmelde dig 10 dage før studiestart. 

Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

5

Faget afsluttes med en eksamen. Eksamensform og -dato oplyses inden studiestart.

Property and Asset Management uddannelsen er en mellemlang videregående uddannelse.

For at blive optaget på uddannelsen skal du leve op til adgangskravene. Har du ikke tidligere været tilmeldt et fag på uddannelsen, vil du blive bedt om at indsende dit CV som dokumentation. Lever du ikke op til adgangskravene kan der i nogle tilfælde gives merit. Er du i tvivl, så kontakt sekretariatet. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i.

Alle studerende der er tilmeldt tidligere end 10 dage før studiestart får adgang til Moodlerooms cirka 7 dage før. Har du tilmeldt dig tættere på studiestart, forsøger vi at give dig adgang til Moodlerooms, så hurtigt som muligt. 

Når du er tilmeldt får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her kan du finde flere oplysninger, der skal sikre dig en optimal studiestart.

Viden og forståelse

Den studerende skal have:

 • Viden om de adfærdsrelationer der danner grundlaget for IS/LM-modellen i en lukket og åben økonomi med faste priser
 • Viden om multiplikatorerne i simple IS/LM-modeller
 • Forståelse for effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i IS/LM modeller
 • Viden om økonomiens udbudsside og sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Forståelse for effekterne af stabiliseringspolitisk i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Viden om de stiliserede empiriske fakta om økonomisk vækst i den del af kurset der handler om vækstteori
 • Viden om de antagelser der ligger bag modellerne og deraf følgende egenskaber for modellerne arbejdsløshed i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Forståelse for effekterne af stabiliseringspolitisk i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Viden om de stiliserede empiriske fakta om økonomisk vækst i den del af kurset der handler om vækstteori
 • Viden om de antagelser der ligger bag modellerne og deraf følgende egenskaber for modellerne

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • Vurdere og fortolke praktiske og teoretiske problemstillinger med afsæt i økonomiske data
 • Udlede multiplikatorerne i simple IS/LM modeller
 • Analysere grafisk effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i IS/LM modellen i både åben og lukket økonomi med faste priser samt i en lukket økonomi med fleksible priser
 • Opstille og analysere grafisk og matematisk de vækstteoretiske modeller i relation til ejendomme
 • Foretage analyser af strukturelle og økonomiske indgreb i modellerne
 • Formidle de anvendte data

Kompetencer

Den studerende skal:

 • Opnå kompetencer til at kunne rådgive om makroøkonomiske sammenhænge i relation til ejendomsmarkedet
 • Kunne vurdere sammenspillet mellem makroøkonomiske aspekter og de enkelte faktorers indbyrdes påvirkning
 • Udvikle egen praksis ift. analyse, vurdering og refleksion over økonomiske data og anvende disse i en sammenhæng med teori og dermed sikre overblik over vigtige økonomisk politiske institutionelle forhold

Fagets undervisere

Anders Gade Jeppesen

Økonomisk chefanalytiker

Cand.polit.

Bjarke Roed-Frederiksen

Økonomisk konsulent

Cand.polit.

Indhold

 • Nationalregnskabet og indkomstdannelsen
 • Økonomisk politik
 • Løn- og pristilpasning
 • Inflation og arbejdsløshed
 • Ejendomsmarkedet
 • Økonomisk vækst

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdelingen

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Læs mere om de andre fag

Bøger

Grundejernes Domssamling 2022 (digital)
Grundejernes Domssamling 2022 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 935,00

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B1: OMK Driftsbudget med boligprocentstigning
Driftsbudget for OMK-lejemål med boligprocentstigning.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B3: OMK-varsling med beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A3: OMK-varsling lejere med beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev af OMK-leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B2: OMK-varsling uden beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A2: OMK-varsling lejere uden beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev til lejer i ejendomme uden beboerrepræsentation BRL § 12

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Bøger

Erhvervslejeret
Erhvervslejeret er 3. udgave af EjendomDanmarks bog fra 2003.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 760,00

Pris (ex. moms) kr. 956,00

Bøger

Udlejning af boliger
Den praktiske og letforståelige guide for udlejere.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 195,00

Pris (ex. moms) kr. 245,00

Bøger

Grundejernes Domssamling 2021 (digital)
Grundejernes Domssamling 2021 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 875,00

Fagets undervisere

Anders Gade Jeppesen

Økonomisk chefanalytiker

Cand.polit.

Bjarke Roed-Frederiksen

Økonomisk konsulent

Cand.polit.