/ Omkostningsbestemt leje I

Omkostningsbestemt leje I

Få styr på reglerne om fastsættelse af lejen i ejendomme, der er omfattet af omkostningsbestemt leje, og lær, hvordan du udarbejder et driftsbudget.

Lær at udarbejde et driftsbudget

Kurset giver dig redskaberne til at udarbejde et driftsbudget. 

Kurset tager udgangspunkt i EjendomDanmarks arbejdsskema, og der gøres rede for driftsbudgettets udgifter, herunder afkast, administrationshonorar og hensættelser til ind- og udvendig vedligeholdelse og endvidere principperne for fordeling af budgettet.

Kurset indeholder en praktisk øvelse, hvor du skal udarbejde et driftsbudget. Problemer om afgrænsning af ejendomme med omkostningsbestemt leje, principper for fordeling af driftsudgifter og beregning af henlæggelser til tekniske installationer bliver gennemgået i hovedtræk.

Indhold

  • Ejendomme med omkostningsbestemt leje
  • Afgrænsning af udgifter og indtægter i driftsbudgettet
  • Beregning af afkast efter boligreguleringslovens § 9, stk. 1 og 2
  • Fordeling af driftsbudgettet
  • Hensættelser til vedligeholdelse
  • Udfyldelse af driftsbudgettet
  • Omkostningsbestemt leje i ejer- og andelsboligforeninger i hovedtræk

Det får du med hjem

  • Forståelse af hvordan du udarbejder et driftsbudget og fordeler driftsudgifterne
  • Viden om hvordan du fastsætter lejen i ejendomme, der er omfattet omkostningsbestemt leje

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Flere kurser fra EjendomDanmark