/ Real Estate Seminar 2023

Real Estate Seminar 2023

EY og EjendomDanmark inviterer til Real Estate Seminar i København (den 24. oktober) og Aarhus (den 25. oktober).   

Hvad kan du opleve på Real Estate Seminar 2023?

ESG og greenwashing

ESG på ejendomsmarkedet fokuserer på integrationen af miljømæssige, sociale og governance-aspekter i ejendomsinvesteringer og -forvaltning for at opnå bæredygtig vækst og langvarig værdi.

Bæredygtighed på ejendomsmarkedet

Bæredygtighed på ejendomsmarkedet – udvikling og forvaltning af bygninger på en måde, der minimerer miljøpåvirkningen, samtidig med at man skaber værdi for både samfundet og investorer.

Offentlig ejendomsvurdering, hvor står vi?

Kort status på det nye offentlige ejendomsvurderingssystem. Hvor står vi? Præsentation af tidslinje. Herunder fokus på vigtige betingelser for opnåelse af skatterabat i stigninger i ejendomsskatten.

Moms, seneste nyt

Vi giver en kort status på moms og fast ejendom, herunder med særlig fokus på den seneste udvikling i praksis inden for ”bebyggede grunde” og hvad der forstås ved en ”bygning” samt de nye regler om årsregulering af delvis fradragsret og de nye renteregler, der potentielt kan få væsentlig betydning ved opførelse af fast ejendom.

Juridiske problemstillinger, seneste nyt

Indenfor retsområdet fast ejendom har lovgivningen i de senere år været genstand for mange lovændringer og politiske diskussioner. Bl.a. indenfor for boliglejeretten kom der i 2022 en ny lejelov og i forlængelse heraf kom et udkast til et lovforslag, der ville medføre, at tilbudspligt for visse typer udlejningsejendomme ville blive udløst ved ”kontrolskifte”. Lovforslaget blev aldrig fremsat endeligt og i maj 2023 indgik en række politiske partier en politisk aftale om en række bygge- og boligpolitiske indsatser, hvor der blandt flere andre indsatser indgår et nyt og anderledes forslag til, hvornår tilbudspligten bliver udløst.  

Tilmeld dig i Aarhus her. 

Tilmeld dig i København her.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Det sker