/ Skatter og afgifter i bolig- og erhvervsejendomme

Skatter og afgifter i bolig- og erhvervsejendomme

Få styr på reglerne om varsling af skatte- og afgiftsreguleringer i bolig- og erhvervsejendomme, og bliv klogere på reglerne om lejeforhøjelser og -nedsættelser i bolig- og erhvervslejemål, når skatter og afgifter ændrer sig.

Få styr på, hvordan du varsler skatte- og afgiftsforhøjelser

Kurset giver dig et overblik over, hvilke udgifter der kan indgå i ejendommens skatter og afgifter, herunder udgifter til el, vand og renovation, samt hvordan du opgør og beregner udgifternes størrelse. 

Du får en gennemgang af lejelovgivningens regler og retspraksis, og de aktuelle problemstillinger, som håndtering af svingende priser, midlertidige værdiansættelser og de konsekvenser der kan få for udlejers skatte- og afgiftsreguleringer

Vi gennemgår, hvornår du har mulighed for at varsle en lejeforhøjelse og hvornår der er pligt til at nedsætte lejen ved fald i skatter og afgifter. Du lærer hvordan varslingen skal udformes og hvordan varslingsforløbet er – alt efter om udlejningsejendommen er en omkostningsbestemt ejendom, et småhus, en erhvervsejendom eller andet. 

På kurset vil det også blive drøftet hvordan man skal håndtere indsigelser mod en skatte- og afgiftsvarsling.  

Kurset tager udgangspunkt i lejelovens og erhvervslejelovens bestemmelser, men inddrager relevant retspraksis og suppleres med konkrete anbefalinger. Kurset vil ikke berøre de øvrige udgifter, som kan indgå i ejendomsregnskaber for erhvervslejemål.

Kurset forudsætter et grundlæggende kendskab til lejeloven og erhvervslejeloven.

Indhold

  • Hvilke udgifter kan indgå ved varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse
  • Beregning og fordeling af skatte- og afgiftsreguleringer
  • Gyldighedskrav ved varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse
  • Pligt til lejenedsættelse ved fald i skatter og afgifter
  • Håndtering af indsigelser
  • Aktuelle problemstillinger, relateret til ejendommens skatter og afgifter

Det får du med hjem

  • Kendskab til reglerne om lejeforhøjelser og -nedsættelser i bolig- og erhvervslejemål, når ejendommens skatter og afgifter ændrer sig
  • Overblik over aktuelle problemstillinger relateret til ejendommens skatter og afgifter
  • Praktiske anbefalinger til at kunne foretage en skatte- og afgiftsvarsling

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Vil du vide mere?

Bøger

Grundejernes Domssamling 2022 (digital)
Grundejernes Domssamling 2022 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 935,00

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B1: OMK Driftsbudget med boligprocentstigning
Driftsbudget for OMK-lejemål med boligprocentstigning.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B3: OMK-varsling med beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A3: OMK-varsling lejere med beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev af OMK-leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B2: OMK-varsling uden beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A2: OMK-varsling lejere uden beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev til lejer i ejendomme uden beboerrepræsentation BRL § 12

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Bøger

Erhvervslejeret
Erhvervslejeret er 3. udgave af EjendomDanmarks bog fra 2003.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 760,00

Pris (ex. moms) kr. 956,00

Bøger

Udlejning af boliger
Den praktiske og letforståelige guide for udlejere.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 195,00

Pris (ex. moms) kr. 245,00

Bøger

Grundejernes Domssamling 2021 (digital)
Grundejernes Domssamling 2021 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 875,00

Bøger

Grundejernes Domssamling 2022 (digital)
Grundejernes Domssamling 2022 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 935,00

Bøger

Erhvervslejeret
Erhvervslejeret er 3. udgave af EjendomDanmarks bog fra 2003.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 760,00

Pris (ex. moms) kr. 956,00

Bøger

Grundejernes Domssamling 2021 (digital)
Grundejernes Domssamling 2021 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 745,00

Pris (ex. moms) kr. 875,00

Bøger

Grundejernes Domssamling 2020 (digital)
Grundejernes Domssamling 2020 indeholder årets domme og afgørelser.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 695,00

Pris (ex. moms) kr. 875,00

Blanketter

20-G1: Databehandleraftale for udlejer
Databehandleraftale til udlejere.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 85,00

Pris (ex. moms) kr. 175,00

Blanketter

20-C5: Privatlivspolitik for udlejer med administrator
Privatlivspolitik for udlejere med administrator.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 85,00

Pris (ex. moms) kr. 175,00

Blanketter

20-C1: Privatlivspolitik for selvadministrerende udlejer
Privatlivspolitik for selvadministrerende udlejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 85,00

Pris (ex. moms) kr. 175,00

Blanketter

11-B1: Fejeerklæring for vicevært
Fejeerklæring udarbejdet for viceværter.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

11-A1: Arbejdskontrakt for vicevært/varmemester
Arbejdskontrakt for vicevært/varmemester.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

10-B1: ELL Udsættelsesbegæring
Blanket om udsættelsesbegæring for erhvervslejemål.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

09-B1: ELL Ophævelse grundet forfalden leje
Blanket til ophævelse grundet forfalden husleje for erhvervslejemål.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

08-B1: ELL Påkrav om betaling af forfalden leje
Blanket til påkrav om betaling af forfalden husleje for erhvervslejemål.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00