/ Kontrakter og blanketter

Kontrakter og blanketter

Administrationsaftaler, lejekontrakter eller fælles overdragelsesaftale for andelsboliger. Varslingsbreve, bytteblanketter eller fraflytningsrapport. Der findes rigtig mange standardkontrakter og blanketter, som kan gøre det lettere at udleje eller administrere en ejendom. Se EjendomDanmarks samling her.

EjendomDanmark har udarbejdet nogle standardkontrakter og ligger ind med en lang række af de blanketter og skabeloner, som bruges i forbindelse med udlejning og administration af fast ejendom.

Kontrakterne er standarder med plads til aftalefrihed mellem parterne, i det omfang lovgivningen tillader det.  

Blanketterne overholder kravene i lovgivningen og revideres løbende i takt med lovændringer, satsændringer m.v. Det sikrer, at varslinger er gyldige, og at de korrekte beløb med videre bliver opkrævet.

Satser & datoer

Lejeloven og boligreguleringsloven indeholder en række satser, huslejenævnene fastsætter hvert år en række normtal, og som udlejer/administrator af fast ejendom har man behov for de økonomiske nøgletal. Vi er samlet det hele her.

Se data her