/ Bliv medlem / Administrator-medlem

Administrator-medlem

Bliv administrator-medlem i EjendomDanmark

Meld dig ind her

Udfyld alle nedenstående felter og klik på indsend. Vi kontakter dig hurtigst muligt med bekræftelse på indmeldelsen.

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 2

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 3

  Tilføj en ekstra kontaktperson nr. 4

  AdministratorsektionenMedlem af både administrator- og ejersektionen

  Har allerede tegnet EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikringEr omfattet af Advokatsamfundets kollektive ansvarsforsikring og erstatningsfondHar tegnet egen forsikring (fremsend forsikringspolice og forsikringsbetingelser til medlem@ejd.dk)Ønsker nærmere oplysninger om EjendomDanmarks professionelle ansvarsforsikring

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 4 og § 15 skal ansøgere ved optagelse og efterfølgende år afgive ledelseserklæring om, at alle midler, der ikke tilhører ansøger, skal holdes adskilt fra ansøgers egne midler, samt at ansøger er forpligtet til at etablere og opretholde fornødne forretningsgange og bogføringsrutiner til sikring heraf.

  Ifølge foreningens vedtægter § 13, stk. 5 skal ansøgere afgive erklæring om, at ansøger har læst de etiske normer for foreningen samt foreningens vedtægter og forpligter sig til at overholde disse samt foreningens øvrige retningslinjer

  Administration, drift og udvikling - samlede årlige indtægter

  Under 3 mio. kr.3-6 mio. kr.6-10 mio. kr.10-50 mio. kr.Over 50 mio. kr.

  Ejere af fast ejendom - samlet ejendomsværdi(udfyldes ved medlemskab af både ejer- og administratorsektionen)

  Under 10 mio. kr.10-50 mio. kr.50-100 mio. kr.100-200 mio. kr.200-500 mio. kr.500 mio.-1 mia. kr.1-5 mia. kr.5-10 mia. kr.10-15 mia. kr.Over 15 mia. kr.

  Vi giver hermed tilladelse til, at EjendomDanmark må offentliggøre virksomhedsnavn i forbindelse med indmeldelsen.

  JaNej

  Vi giver hermed tilladelse til, at virksomhedsnavnet må optræde på EjendomDanmarks hjemmeside under medlemmer.

  JaNej

  Som medlem af EjendomDanmark modtager I magasinet Ejendom, EjendomJura og invitationer til arrangementer og kurser. Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet Ejendom og daglige branchenyheder. Disse kan til enhver tid afmeldes individuelt ved modtagelse.

  Information

  Herunder finder du medlemsfordele, priser, vedtægter og etiske normer til orientering. Som administrator-medlem skal du være dækket af en ansvars- og kriminalitetsforsikring. Du kan se EjendomDanmarks kollektive forsikring herunder.

  • Juridisk rådgivning
  • Rabat på kurser og uddannelse
  • Rabat på blanketter og kontrakter
  • Adgang til hele ejd.dk
  • Medlemsmagasinet Ejendom og Ejendom Jura
  • Rabat på administratorforsikring ved Alm. Brand
  • Ansvars- og kriminalitetsforsikring ved WTW
  Administratorforsikring

  Forsikringsaftalen med Alm. Brand indeholder en række særlige og fordelagtige dækningsudvidelser, målrettet andels- og ejerlejligheder samt udlejere af bolig- og erhvervsejendomme. Er du direkte medlem i EjendomDanmark, eller administreres din forening eller udlejningsejendomme gennem en administrator, der er medlem i EjendomDanmark, kan du opnå de mange fordele. Se mere her

  Kontakt Alm. Brand for at få en præsentation af brancheaftalen og dine fordele.

  Send en mail til ejendomdanmark@almbrand.dk.

  Du kan også ringe til Børge Schmidt på 33 30 61 47 eller Lars Jørgensen på 33 30 60 48.

  Ansvarsforsikring

  EjendomDanmark tilbyder i samarbejde med WTW en kombineret ansvars- og kriminalitetsforsikring for ejendomsadministratorer. Denne kombinerede forsikring sikrer ejendomsadministratorer mod økonomiske tab som følge af fejl og forglemmelser på kontoret samt mod tab ved underslæb begået af ansatte hos administrator. Forsikringen er udvidet til at dække arbejdet med digital tinglysning. Se mere her

  For at høre mere om forsikringen og få et tilbud, kan du kontakte Camilla Kiss Bache på tlf. 88 13 97 30 og mail Camilla.Bache@wtwco.com eller Isabella Breidahl på tlf. 88 13 98 31 eller mail Isabelle.Breidahl@wtwco.com

  Kontingentet fastsættes på baggrund af de samlede årlige indtægter for administration, drift og udvikling – samlede årlige indtægter. Værdien opgøres for den samlede virksomhed uanset om aktiviteten formelt er fordelt på flere juridiske enheder. 

  Indtægter ved ejendomsadministration                           

  Kontingent 2023 i kr.

  Under 3 mio. kr.

  7.110

  3-6 mio. kr.

  10.280

  6-10 mio. kr.

  14.180

  10-50 mio. kr.

  39.280

  Over 50 mio. kr.

  49.190

   

  Ved medlemskab af begge sektioner fastsættes kontingentet som det største af de to beregnede
  beløb med tillæg af 20 procent.

  EjendomDanmarks kollektive ansvarsforsikring

  EjendomDanmark tilbyder i samarbejde med Willis Towers Watson en kombineret ansvars- og kriminalitetsforsikring for administrator-medlemmer.

  Se dækningsomfang her