/ Nyheder / Aarhus Kommune lavt placeret i undersøgelse af ejendomsvenlighed

Aarhus Kommune lavt placeret i undersøgelse af ejendomsvenlighed

Aarhus Kommune lander på en 92.-plads i ny undersøgelse af vilkårene for ejendomsejere og -brugere i landets kommuner fra erhvervsorganisationen EjendomDanmark. Sagsbehandlingstiden for byggesager er forbedret i Aarhus Kommune.

Af

EjendomDanmark undersøger for sjette år i træk ejendommenes vilkår i landets kommuner. Resultatet af undersøgelsen viser, at Aarhus Kommune lander på en 92.-plads ud af de 98 kommuner.

I Aarhus Kommune er der i årets løb sket forbedringer på byggesagsbehandlingstiden. Nettosagsbehandlingstiden er reduceret markant fra 84 til 31 dage, hvilket er det næststørste fald blandt alle kommunerne. Samme takter ses på bruttosagsbehandlingstiden, der er faldet fra 136 til 116 dage. Det er dog stadig over landsgennemsnittet på 65 dage, og den højeste bruttosagsbehandlingstid mellem landets fire største kommuner.

”Sammenlignet med landsgennemsnittet er faldet på den høje bruttosagsbehandlingstid beskeden. Ser vi derimod på, at kommunen har formået at nedbringe nettosagsbehandlingstiden ret markant er det en god udvikling set i forhold til eksempelvis Københavns Kommune, hvor nettosagsbehandlingstiden er steget til i alt 55 dage”, siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i EjendomDanmark.

Byggesagsgebyret er steget til 677 kroner, mod landsgennemsnittet på 476 kroner, og så er de såkaldte ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) faldet lidt, men er dog stadig på et højt niveau.

Dette års placering er en lille forbedring fra sidste års 95.-plads. Det er nok til, at Aarhus Kommune giver sidste års kedelige titel som landets mindst ejendomsvenlige storby videre til Københavns Kommune, der i år placerer sig på en 98.-plads ud af 98.

Kommunerne er generelt blevet mere ejendomsvenlige

EjendomDanmark har undersøgt forhold, som kommunerne selv har indflydelse på. Resultatet af erhvervsorganisationens undersøgelse af ejendomsvenligheden viser, at den gennemsnitlige ejendomsvenlighed er forbedret i forhold til sidste år.

Blandt andet har 18 kommuner i årets løb reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 af landets 98 kommuner har en dækningsafgift på nul. I år er der også sket forbedringer i grundskylden, som fire kommuner har sat ned, og ingen kommuner har hævet.

Der ses derudover et beskedent fald på gennemsnitligt fire kroner på byggesagsgebyret, som landets kommuner tager for at behandle byggeansøgninger. Det sidste fald ses i antallet af ejendomsforbrydelser, der i gennemsnit også er faldet. Det eneste parameter, der ikke har ændret sig, er antallet af regulerede kommuner, der fortsat tæller 79 kommuner, hvilket er uændret i de seks år, undersøgelsen er gennemført.

Billund Kommune er landets mest ejendomsvenlige kommune. Region Midtjylland placerer sig på tredjepladsen over regionerne, hvilket er et fald fra sidste års nummer et. Det skyldes, at de fire midtjyske kommuner Samsø, Syddjurs, Odder og Randers er placeret lavt på ranglisten, som henholdsvis nr. 59, 66, 72 og 88. Odense Kommune er den bedst placerede af de fire største kommuner på en 22.-plads.

Se hvordan Aarhus Kommune placerer sig i forhold til landets øvrige kommuner

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunens private lejeboliger er regulerede eller ej
  • Bruttosagsbehandlingstid for byggesager viser den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtager byggeansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.
  • Nettosagsbehandlingstid for byggesager afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen. Det er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren og til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter.