/ Nyheder / Afkastet i ejendomsbranchen vil falde de næste år

Afkastet i ejendomsbranchen vil falde de næste år

Frem mod 2025 vil der være faldende afkast at hente i investeringer i ejendomsbranchen. Det er i hvert fald forventningen i den seneste undersøgelse fra EjendomDanmark blandt brancheorganisationens medlemmer.

Af

Ny undersøgelse giver temperaturmåling blandt EjendomDanmarks medlemmer. Foto: Brzozowska, iStock

Selvom markedet er ved at rette sig efter corona, peger indtjeningskurven fortsat ned af. Det såkaldt totale afkast består af det direkte afkast på investeringen kombineret med udviklingen i ejendommens værdi og skal dække både risiko, renteudgifter og inflation. Og her vil afkastet altså falde fra ca. 6 procent i 2020 til forventet 5,2 procent i 2025.

Forventningsundersøgelsen er gennemført i kølvandet på coronaen, og i det lys er tallene relativt positive, mener Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

”Efter finanskrisen havde vi en årrække, hvor værdierne og afkast var direkte faldende. Set i det lys er vi sluppet nådigt ud af coronaens skygge. Men det er for tidligt at sige, hvordan økonomien mere præcist vil udvikle sig – og forventningerne dækker over, at nogle vil klare sig fremragende og andre vil tabe i værdi,” siger Jannick Nytoft.

Butik og kontor

På kort sigt ser det ud til, at butikkerne er begyndt at rette sig efter 2020, hvor der var en negativ værditilvækst på bundlinjen med 3,8 procent. I hvert fald er blødningen her stoppet. Det ses blandt andet ved, at udlejningsprocenten i butikskategorien steg 0,1 procent frem mod april 2021.

Et andet usikkert område i kølvandet på corona er kontorområdet, hvor diskussionen om hjemmearbejde kontra kontoret er blevet aktualiseret. Men foreløbig holder virksomhederne fast i deres kontorfaciliteter samlet set, og udlejningen steg frem mod april 2021 med knap en halv procent.

”De sidste mange måneders hjemmearbejde har naturligt nok sat gang i mange overvejelser om, hvordan vi indretter vores arbejdspladser bedst muligt. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi fortsat vil have brug for kontorpladsen fremover – vi vil blot indrette den anderledes belært af fx hjemmearbejdspladsens fordele,” siger Jannick Nytoft.

Det sker