/ Nyheder / Arnes pension: Ny lagerskat på ejendomme giver færre boliger og arbejdspladser

Arnes pension: Ny lagerskat på ejendomme giver færre boliger og arbejdspladser

Ny lagerskat på ejendomme vil betyde mindre vækst og mindre byggeri – og dermed koste arbejdspladser og boliger i de større byer, hvor der i forvejen er mangel. Det påpeger ejendomsbranchens erhvervsorganisation EjendomDanmark.

Af

EjendomDanmarks kommentar til pensionsudspillet. Foto: jonathanfilskov-photography, iStock

For at finansiere tidlig pension vil regeringen beskatte ejendomme, der rummer fx kontorer, butikker, industri og lejeboliger med en ny såkaldt lagerbeskatning. Den skal bidrage med 850 millioner kroner om året til tidlig pension.

“Det er en dårlig idé at finansiere bedre pensionsmuligheder med nye lagerskatter. Det vil gå ud over væksten, give færre og dyrere nye boliger og koste arbejdspladser. Kort sagt vil regeringen give Arne og hans kolleger tidligere pension, men der vil være færre boliger til Arnes børn og børnebørn i byerne,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Udfordre små virksomheder

Den såkaldte lagerbeskatning betyder samtidig, at især små og mellemstore ejendomsvirksomheder bliver presset på den løbende likviditet. Lagerbeskatningen beskatter nemlig værdien af ejendommen årligt – uanset om ejendommen sælges eller ej.

”Vi ved af smertelig erfaring, at ejendomsvurderinger er svære. Samtidig vil en løbende lagerbeskatning kunne udfordre små virksomheder på likviditeten, og lagerskat er svær at administrere. Det er ikke en klog vej at gå, hvis vi vil hjælpe små og mellemstore virksomheder i Danmark,” siger Jannick Nytoft.

”Ligesom udfordringen er, at øgede skatter typisk væltes over på lejerne, hvilket er aftalen i mange erhvervslejemål. Det kan betyde dyrere produkter til forbrugerne i sidste ende,” udtaler Jannick Nytoft.

Ambitioner kræver finansiering

Der er i dag ambitiøse planer om, at der skal opføres 110.000 nye boliger i de fire største byer frem mod 2031. Heraf skal de 60.000 bygges i København, hvor efterspørgslen efter boliger er størst. Samtidig vil skatten betyde, at det alt andet lige betyder, at der bliver færre incitamenter til at lave fx klimarenoveringer på ældre ejendomme.

”Vi deler ambitioner om både flere og grønnere boliger. Men de store ambitioner kræver finansiering, og en øget beskatning af netop de investeringer, der er så meget brug for, er den helt forkerte vej at gå,” siger Jannick Nytoft.

Den nye lagerbeskatning vil ifølge regeringens udspil træde i kraft fra 2023. 

Lagerbeskatning er den forkerte vej

Kom på kursus