/ Nyheder / Ny lejelov giver opdaterede bekendtgørelser

Ny lejelov giver opdaterede bekendtgørelser

Den nye lejelov betyder, at en række opdaterede bekendtgørelser skal opdateres – fx reglerne om totaløkonomiske forbedringer. EjendomDanmark har netop skrevet høringssvar.

Af

Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven betyder, at en række bekendtgørelser, der baserer sig på disse love, skal opdateres. EjendomDanmark har netop skrevet høringssvar til disse bekendtgørelser – herunder bl.a. til forslaget til nye regler for totaløkonomiske forbedringer, forslaget til nye regler for vedligeholdelsesplaner og forslaget til opdaterede regler for beboerrepræsentation.

Ministeriet har opdateret i alt ni bekendtgørelser.

Totaløkonomiske forbedringer: Problematisk forslag til ny fordelingsnorm

De mange nye bekendtgørelser består mestendels tekniske tilpasninger, men i forslaget til nye regler for totaløkonomiske forbedringer foreslår Boligministeriet at indføre en ny fordelingsnorm for den medfølgende forbedringsforhøjelse af lejen. Mere præcist ønsker man at en forbedringsforhøjelse for totaløkonomisk rentable energiforbedringer fremover skal fordeles mellem lejerne i forhold til ”den gældende leje, eller hvor der ikke er fastsat nogen leje, lejeværdi”.

Den formulering er meget problematisk, og det har EjendomDanmark gjort opmærksom på i sit høringssvar.

Derudover har EjendomDanmark påpeget en række sproglige og tekniske udfordringer i forslagene til de nye bekendtgørelser, ligesom EjendomDanmark har formidlet en række forslag til mere klare regler for beboerrepræsentation.

Læs EjendomDanmarks høringssvar her:

Bemærkninger til bekendtgørelser udstedt i medfør af ny lejelov

Kontakt

Mogens Dürr

Senior chefkonsulent

Cand.jur.