/ Nyheder / Biodiversitet kan øge din ejendoms værdi

Biodiversitet kan øge din ejendoms værdi

Det er ikke kun naturen og dyrene, der kan få glæde af indsatser inden for biodiversitet. Det kan også forbedre ejendomsværdien, fortæller Mia Manghezi fra PensionDanmark.

Af

Der er økonomisk og social gevinst at hente ved at arbejde med biodiversitet, mener Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark. Foto: Ursula Bach.

For mange virksomheder er biodiversitet et stort opmærksomhedspunkt. Men det kan også være svært at gøre konkret. Det er dog indsatsen værd, da investeringer i biodiversitet kan øge ejendomsværdien.

Sådan lyder det fra Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør i PensionDanmark. Hun mener samtidig, at biodiversitet kræver plads og opmærksomhed i projekter og i driften af ejendomme, tydelig kommunikation om fordele og løbende målinger og evalueringer.

”Biodiversitet kan være med til at imødegå en række risici, der er med til at øge værdien på ejendommen. Det mest oplagte eksempel er selvfølgelig ekstreme vejrhændelser, hvor biodiversitet eller natur i byen kan fungere som en buffer for blandt andet skybrud og hedebølger ved at tilbageholde vand og give skygge,” siger Mia Manghezi.

PensionDanmark arbejder aktivt med biodiversitet og har blandt andet tilsluttet sig Finance for Biodiversity Pledge. Sidste år lancerede pensionskassen en biodiversitetsstrategi, og i år udgav de deres første rapport på området. Den første blandt pensionsselskaber.

Biodiversitet bliver et konkurrenceparameter

Det er ikke kun ejendommens økonomiske formåen, der kan forbedres med indsatser inden for biodiversitet. Mia Manghezi påpeger, at bedre biodiversitet også kan løfte den sociale værdi på en ejendom.

Hun spår, at biodiversitet bliver et konkurrenceparameter over for potentielle lejere.

”I PensionDanmark tror vi på, at lejere og beboere fremover i endnu højere grad vil efterspørge biodiversitet – så det bliver et konkurrenceparameter. I sidste ende bidrager alle de fordele til at imødegå tomgang og sikre ejendommen en højere værdi,” siger hun.

Find jeres udgangspunkt

Biodiversitet handler også om at blive klogere på sine omgivelser samt udfordre den gængse opfattelse af byen som udelukkende for mennesker, mener Mia Manghezi.

Her hjælper data og dokumentation på forståelsen. PensionDanmark har selv brugt denne sommer på at kortlægge udgangspunktet for biodiversitet for alle eksisterende ejendomme i porteføljen, fortæller Mia Manghezi. Dermed kan de handle ud fra et udgangspunkt.

”Biodiversitet kræver levesteder, så helt basalt handler det om at se byen som et levested ikke kun for mennesker men for en større mangfoldighed af arter. Det er nødvendigt at måle og dokumentere biodiversitetens tilstand og udvikling, hvis vi skal rykke på den her dagsorden,” siger Mia Manghezi og tilføjer:

”Biodiversitet er stadig et relativt nyt område, som er i gang med at blive udviklet.”

Tilknyt en rådgiver

Mia Manghezis råd til virksomheder, der gerne vil forbedre biodiversiteten på deres ejendomme, er at hyre en rådgiver. Men kommer ikke i mål alene, mener hun.

”Der er brug for fagpersoner, der kan indsamle data om biodiversiteten og give kvalificerede anbefalinger til indsatser,” siger hun.

Mia Manghezi mener samtidig, at ejendomsbranchen skal blive bedre til at danne partnerskaber på området.

”Så kan vi dele metoder og erfaringer, som kan sætte retning for håndtering og prioritering af biodiversitet også i det byggede miljø,” siger hun.

Finance for Biodiversity Pledge

Finance for Biodiversity Pledge er en international sammenslutning af finansielle aktører som banker, fonde og forsikringsselskaber, der forpligter sig til at arbejde med biodiversitet.

Det sker