/ Nyheder / Bygningspuljen splittes i to

Bygningspuljen splittes i to

Fra 2023 er det planen, at Bygningspuljen opdeles i to puljer, hvoraf den ene målrettes energirenoveringer og den anden tilskud til varmepumper. Opsplitningen sætter dog tilskudsmulighederne til energirenoveringer på pause i et år.

Af

Energistyrelsen planlægger fra årsskiftet at aflive den populære bygningspuljen, som i stedet skal erstattes af to selvstændige puljer. Via dem bliver det muligt at søge tilskud til hhv. energirenoveringer og varmpumper. Det fremgår af styrelsens bekendtgørelse, som EjendomDanmark netop har afgivet høringssvar på.

Målrettet tilskud

Opsplitningen af Bygningspuljen har til formål at lette den administrative byrde for både ansøger og Energistyrelsen, som vurderer ansøgningerne og fordeler pengene. Opdelingen skal også sikre et fremtidigt fokus og et målrettet tilskud til energioptimerende renoveringer af ejendomme, hvor hensigten er at fremme energibesparelser til gavn for den enkelte beboer og samfundet som helhed.

Hvordan tilskuddet fordeles på de to nye puljer, har styrelsen dog ikke oplyst. Dét er bl.a. en af de ting, som EjendomDanmark efterlyser svar på i høringssvaret sammen med ønsket om, at energirenoveringspuljen tildeles et beløb, der rent faktisk kan gøre en forskel på området.

Energirenoveringspuljen er forsinket

I høringssvaret ønsker EjendomDanmark også svar på hvorfor, at rammerne for de to puljer ikke er klar på samme tidspunkt, så der i det kommende år kan søges tilskud fra begge puljer.

Mens den nye pulje til varmepumper forventes at være på plads inden længe, har Energistyrelsen meldt ud, at puljen til energirenoveringer er forsinket.

Derfor vil det med al sandsynlighed ikke være muligt at søge tilskud til energirenoveringer i 2023.

Læs EjendomDanmarks høringssvar:

Høringssvar om energirenoveringspuljen

Høringssvar om varmepumpepuljen

Det sker