/ Nyheder / Dansk økonomi og ejendomme vil også mærke dønningerne af krigen i Ukraine

Dansk økonomi og ejendomme vil også mærke dønningerne af krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine kan i dansk økonomi i første omgang primært mærkes gennem markante prisstigninger på især energi. Det vil lægge en dæmper på den økonomiske vækst, og hvis renterne tilmed forbliver høje eller endda stiger yderligere, vil også erhvervsejendomme opleve en mere afdæmpet udvikling.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Nationalbanken har offentliggjort en ny økonomisk prognose for dansk økonomi, som tager højde for det nylige krigsudbrud i Ukraine.

Nationalbanken konstaterer, at inflationen er den højeste i flere årtier, idet den i forvejen højere inflation har fået et boost af, at især energipriserne er steget med raketfart efter Ruslands invasion af Ukraine. Stigende energipriser dræner husholdningernes og virksomhedernes økonomiske råderum. Det vil derfor også ramme hele den danske økonomi og dæmpe den økonomiske vækst.

Ikke udsigt til lavkonjunktur

Dansk økonomi var heldigvis i forvejen i god gænge. Ifølge Nationalbankens prognose vil opbremsningen alene føre til ”en vækstpause, der tager toppen af højkonjunkturen”, og økonomien vil fortsat være præget af ”pres på arbejdsmarkedet og lav ledighed”. Dog er der en risiko for, at presset på arbejdsmarkedet og øgede prisstigninger også giver et lønpres, som i sig selv kan indebære utilsigtede lønstigninger og katalysere prisstigningerne yderligere.

Der er for nuværende ikke udsigt til lavkonjunktur, og derfor heller ikke for alvor grund til bekymring for udviklingen på markedet for erhvervsejendomme, selvom de stigende priser øger omkostningen ved at opføre, udvikle og drive ejendomme. Det er dog værd at rejse et advarselsflag, når det kommer til finansiering af ejendomme, da højere finansieringsomkostninger vil påvirke bundlinjen for nogle erhvervsejendomme negativt.

Strammere pengepolitik

Rentepilen pegede allerede inden krigsudbruddet svagt opad i takt med at de fleste centralbanker var begyndt at stramme pengepolitikken, efter corona var ebbet ud, og de store økonomier ligesom den danske var kommet op i omdrejninger igen. Den seneste runde energi- og råvareprisstigninger har øget frygten for såkaldt stagflation, hvor centralbankerne tvinges til at sætte renterne yderligere op for at imødegå prisstigninger, selvom den økonomiske vækst stagnerer.

Hvis de igangværende rentestigninger viser sig at være af permanent karakter, og hvis både de korte pengemarkedsrenter og obligationsrenterne måske endda fortsætter yderligere opad, er der grund til at være ekstra opmærksom på udviklingen – også for os der arbejder med erhvervsejendomme. Nationalbanken offentliggør ikke prognoser for renteudviklingen, men har i deres prognose forudsat, at den korte pengemarkedsrente stiger gradvist fra ­‑0,5% i 2022 til 0,9% i 2024. Renten på et 30-årigt realkreditlån med afdrag er steget fra omkring 1,7% ved årsskiftet til omkring 2,7% nu.

Det sker hos EjendomDanmark