/ Nyheder / Digital bæredygtighed i byggebranchen

Digital bæredygtighed i byggebranchen

Hvordan er det muligt at styrke et bæredygtigt byggeri via digitalisering og teknologi? Det kunne EjendomDanmarks medlemmer blive klogere på ved et webinar. En af de overordnede pointer var, at digitalisering og bæredygtighed går hånd i hånd.

Af

Et digitalt fyraftensmøde i anledning af EjendomDanmarks digitaliseringsprojekt. I sidste uge løftede en række oplægsholdere en flig af, hvad fremtiden bringer med sig inden for digitalisering både i ejendomsbranchen og inden for byggeriet.

Mikkel Alsø, økonomisk chefkonsulent i EjendomDanmark, gav en introduktion til EjendomDanmarks toårige digitaliseringsprojekt med titlen ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv.”Digital bæredygtighed i byggebranchen Anders Kristian Busk Nielsen, videnskabelig assistent fra BUILD ved Aalborg Universitet, gav et par pointer fra det analysearbejde, der omhandler byggefasen i digitaliseringsprojektet. ConTech Lab rundede af ved at give deres bud på, hvordan det er muligt at styrke bæredygtigheden i byggeriet gennem brug af digitalisering og teknologi.

Du kan gense webinaret nederst i denne artikel. 

Stort potentiale

Hvorfor er det relevant at sætte fokus på digitalisering? Det spørgsmål besvarede Mikkel Alsø bl.a. i sit oplæg:

”I Danmark ser vi et spirende og udviklende miljø omkring digitalisering i ejendomsbranchen – også kaldet PropTech. Ejendomsbranchen får løbende nye muligheder, som skal belyses og gribes – det er det, vores fælles brancheprojekt går ud på.”

Et gennemgående tema for EjendomDanmarks digitaliseringsprojekt er bæredygtighed. Digitale løsninger kan nemlig være med til at understøtte bæredygtighed på mange forskellige måder, fortalte Mikkel Alsø.

Bæredygtighedsbegrebet deles i projektet op i tre: Den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed.

”Ejendomsbranchen står for 40 procent af den globale CO2 udledning. Derfor er der et kæmpe potentiale i at reducere ejendommens miljøbelastning gennem digitale løsninger,” sagde Mikkel Alsø.

Når det gælder social bæredygtighed, kan digitale løsninger understøtte kommunikationen og samspillet mellem lejer og ejer, men også give bedre trivsel og indeklima eller sundere arbejdsforhold. Og når det gælder økonomisk bæredygtighed, kan digitale løsninger være med til at reducere omkostninger og optimere investeringer, forklarede han.

Muligheder og barrierer

Mikkel Alsø præsenterede også de fem brancheområder i en ejendoms livscyklus, som digitaliseringsprojektet beskæftiger sig med – fra byggefasen gennem driftsfasen med Facility og Property Management til investeringspleje samt køb, salg og overdragelse for områderne Asset Management og transaktioner.

”I projektet analyserer vi, hvordan digitalisering bliver anvendt i dag inden for de enkelte brancheområder. Hvad er mulighederne og barriererne, og hvor skal branchen hen? Byggefasen er den første del af ejendommens cyklus – derfor dette første webinar i en række af arrangementer, som vil ledsage projektforløbet,” sluttede han og gav ordet videre til Anders Kristian Busk Nielsen, der introducerede en del af det analysearbejde, BUILD står bag.

Stigende efterspørgsel

BUILD har bl.a. leveret input til en af digitaliseringsprojektet delanalyser, der fokuserer på digitalisering i byggeriet set i et bygherre- og brugerperspektiv.

”Her ser vi på, hvilken værdi digitalisering skaber for bygherre og bruger og hvilke forhold, der påvirker mulighederne. En af de overordnede pointer i delanalysen er, at bæredygtighed og digitalisering går hånd i hånd,” sagde Anders Kristian Busk Nielsen og fortsatte:

”En meget stor del af branchens byggevirksomheder tilkendegiver, at digitalisering er en forudsætning for at levere et bæredygtigt byggeri. Værktøjerne er med til at håndtere den data og dokumentation, der bl.a. indgår i bæredygtighedscertificeringer, og der er en stigende efterspørgsel på det”

I analysen har BUILD bl.a. også set på, hvilke digitale teknologier, der kan være med til at bygge bro fra byggeprocessen mellem lejer og ejer – hvornår er teknologien værdifuld, og hvad mangler?

”Det kan fx handle om brug af Virtual Reality og 3D til at vise bygningen frem for brugeren i designfasen. Det kan være med til at sikre, at de byggetekniske løsninger også passer til brugerens behov og ressourcer efterfølgende.”

På mission

Frederik Krogsøe, projektleder, og Christina Haupt Toft, netværkschef fra ConTech Lab zoomede i deres oplæg endnu mere ind på, hvordan det er muligt at styrke bæredygtigheden i byggeriet gennem brug af digitalisering og teknologi.

De delte bl.a. deres foreløbige erfaringer fra en række pionerprojekter, hvor de sammen med byggeriets virksomheder og eksperter gør sig konkrete erfaringer med øget bæredygtighed på byggeprojekter, der skal komme hele branchen til gode.

”Vores ambition er at fokusere på den værdi, der skal ud i den anden ende i form af et stærkere samarbejde på tværs og øget bæredygtighed. Digitalisering er et middel til at nå målet og ikke målet i sig selv,” sagde Christina Haupt Toft.

Ifølge Christina Haupt Toft er der rigtig meget moden teknologi, som vil kunne øge bæredygtigheden, men byggebranchen og de enkelte virksomheder skal blive klogere på, hvordan teknologierne bedst muligt bliver tænkt ind.

”Teknologierne er der – de er modne og til at tage ned af hylden, de bliver bare ikke benyttet tilstrækkeligt i dag. Kompetencerne skal løftes i virksomhederne og særligt i samarbejdet mellem bæredygtigheds- og digitaliseringseksperter.”

Mindre spild

I pionerprojekterne har ConTech Lab taget udgangspunkt i bestemte brancheudfordringer, og hvordan man ved hjælp af teknologi kan være med til at understøtte bæredygtighed. I et kommende projekt skal ConTech Lab bl.a. se nærmere på, hvordan det er muligt at reducere materialespild på byggepladserne.

”Hvordan kan man øge bæredygtigheden og reducere materialespild ved at forbedre materialelogistikken omkring byggeprojektet – det handler bl.a. om at få leveret materialerne på rette sted til rette tid. Det anslås, at 10 procent af alle materialer i udførelsesfasen går til spilde,” sagde Frederik Krogsøe.

ConTech Lab kigger bl.a. også nærmere på, hvordan man med teknologi og digitale løsninger kan registrere ressourceforbruget af vand, energi og brændstof på en byggeplads. Formålet er at identificere mulige besparelser.

Space-as-a-service

Ved næste webinar bliver temaet ”space-as-a-service”. Her vil Jakob Stoumann fra PropTech Denmark bl.a. fortælle om, hvordan space-as-a-service kan give både lejer og ejer værdi. Webinaret afholdes 15. juni, og du kan tilmelde dig her

Kom på kursus

Digital bæredygtighed i byggebranchen

Gense webinar her