/ Nyheder / EjendomDanmark: Dybvad-udspil med store konsekvenser

EjendomDanmark: Dybvad-udspil med store konsekvenser

EjendomDanmark har følgende kommentarer til det udspil, som boligministeren har fremført

Af

Der er politisk fokus på § 5,2. Foto: Denja1, istock

Kommentar fra EjendomDanmark til boligminister Kaare Dybvads udspil om et indgreb mod § 5,2 i boligreguleringsloven.

Administrerende direktør Jannick Nytoft siger:

“Boligministeren lægger nu en pakke frem, som i værste fald vil underminere lejeboligmarkedet og andelsboligmarkedet med store konsekvenser for andelshavere, pensionsopsparere og markedet”

“Det er ikke alle forslagene, der stammer fra ekspertgruppen, så det er svært at vurdere virkningen præcist – det afhænger af detaljerne i de endelige forslag, så konsekvenserne kan gå fra tålelige til ødelæggende.”

“Hver for sig har de tre regeringsforslag stor konsekvens, hvis de kombineres i et indgreb, svarer det reelt til at afskaffe § 5.2 som moderniseringsparagraf.”

Kommentarer til de konkrete forslag, som de er beskrevet foreløbigt:

1. Regeringen foreslår, at der skal gå 10 år fra en ejer køber en ejendom, til de kan hæve huslejen efter moderniseringsparagraffen § 5,2. Kommentar fra EjendomDanmark:

Det er ikke et stop mod spekulanter men mod handel, så i praksis er det desværre et investeringsstop. Det vil ikke længere kunne betale sig at købe en ejendom, fordi du er låst i 10-20 år. Samtidig kan forslaget paradoksalt nok betyde, at de nuværende ejere får incitamenter til at fremskynde 5,2 renoveringer, hvis de fx gerne vil sælge ejendommen eller virksomheden.

Jannick Nytoft

EjendomDanmark

2. Regeringen foreslår at fjerne marginen for det lejedes værdi. Det vil altså sige at fjerne ordet “væsentligt” i “ikke fastsættes til et beløb, der væsentligt overstiger det lejedes værdi”. Kommentar fra EjendomDanmark:

Uden lidt elastik til huslejenævn og domstole vil det medføre flere konflikter om mindre beløb og gøre arbejdet i huslejenævnene vanskeligere.

Jannick Nytoft

EjendomDanmark

3. Regeringen foreslår, at energimærkekravet hæves, så udlejer skal have bragt hele ejendommen op til minimum energimærke C, før huslejen kan fastsættes efter § 5,2. Kommentar fra EjendomDanmark:

Det er fornuftigt få forbedret klimaaftrykket i de danske bygninger. Men som modellen er beskrevet ligner det en knockoutmodel. De dårligste ejendomme kan slet ikke løftes til energiramme C, og i andre ejendomme risikerer man overinvesteringer, hvis regeringen overser behovet for en lang indfasningsperiode.

Jannick Nytoft

EjendomDanmark

4. Regeringen foreslår, at andelsboligforeninger med valuarvurderinger kan fastholde de gældende valuarvurderinger. Kommentar fra EjendomDanmark:

Man kan ikke med et pennestrøg beslutte, hvad realværdien af en andelsbolig er i al evighed fremover. Og bankerne kan slet ikke bruge sådan en løsning, når de skal vurdere et lån til en andelshaver. Alene forslaget om 10 års karensperiode vil groft anslået kappe 15 procent af ejendomsværdien og meget mere af andelsværdien.

Jannick Nytoft

EjendomDanmark

Kontakt