/ Nyheder / EjendomDanmark: Ejendomsvirksomheder vil tænkes ind i ny regerings klimakamp

EjendomDanmark: Ejendomsvirksomheder vil tænkes ind i ny regerings klimakamp

Klima- og energirenoveringer er den absolut vigtigste udfordring for ejendomsbranchen, som den nye regering bør forholde sig til. Det viser nye tal fra EjendomDanmarks Ejendomspanel.

Af

Bedre betingelser for klima- og energirenoveringer står øverst på ejendomsbranchens ønskeseddel til en ny regering. Men når der ikke sker mere, end tilfældet er i dag, skyldes det ifølge et stort flertal på 65 procent af deltagerne, at branchen reelt ikke har noget økonomisk incitament til at investere i energirenovering.

Administrerende direktør hos EjendomDanmark, Jannick Nytoft, mener, at det er på tide, at ejendomsbranchen kommer ind på den politiske radarskærm, når der tales klima.

“Vi skal have flyttet fokus over på energirenoveringer af bygninger. De står for 40 procent af det samlede energiforbrug, og derfor er det lidt ærgerligt, at klimadebatten næsten kun handler om rødt kød og flyrejser. Det er selvfølgelig også vigtige diskussioner. Men vi får rigtig meget for pengene, når vi energirenoverer,” siger Jannick Nytoft, adm. Direktør i EjendomDanmark.

Det er ikke nødvendigvis billigt at energirenovere en bygning, men set i forhold til andre måder at nedbringe CO2-udslippet på, kan det være en økonomisk fordelagtig måde at gøre det på. Dette konkluderer Klimarådet i deres rapport fra juni 2017. Her fremhæver Klimarådet netop energirenovering af bygninger som en samfundsøkonomisk billig måde at lette omstillingen frem mod 2050.

Paradoksproblem: Lejeren får fordelen

Det kommer ikke som nogen overraskelse for Jannick Nytoft, at klimaspørgsmålet lander i toppen af den aktuelle undersøgelse. Han understreger, at der er et helt grundlæggende problem, som han kalder et paradoksproblem.

”Ejer du en bygning, som du ønsker at energirenovere, så ender det med, at lejeren alene får fordelen, da der er meget begrænsede muligheder for at hæve huslejen på grund af en energirenovering. Men en renovering skal være økonomisk bæredygtigt og give mening for ejeren – ellers kommer det ikke til at ske i stor udstrækning”, siger Jannick Nytoft, der er er åben for en politisk dialog om at få en konkret handlingsplan på plads.

“En renovering skal være økonomisk bæredygtigt og give mening for ejeren – ellers kommer det ikke til at ske i stor udstrækning,” siger Jannick Nytoft,

Se hvordan deltagerne i EjendomDanmarks Ejendomspanel har svaret

Hvad er den vigtigste udfordring, som en kommende ny regering burde håndtere?

Svarfordeling i pct.

Forbedre muligheden for klima- og energirenoveringer af bygninger

30%

Sikre at ejendomsbranchen beskattes på linje med andre erhverv ved generationsskifte

25%

Sikre en administrativ nem og retfærdig ny offentlig vurdering

22%

Sikre investeringer til nybyggeri og modernisering af bygningsmassen 17%
Forbedre rammebetingelser for ejendomsbranchen i provinsen 2%
Ved ikke 4%
I alt 100%

 

 

Hvad er den største barriere for flere investeringer i klimarenoveringer? Svarfordeling i pct.
Manglende økonomiske incitament for investeringer 65%
For store administrative udfordringer forbundet med opgaven 16%
Manglende viden om emnet 8%
Manglende interesse hos lejere 7%
Ved ikke 5%
I alt 100%

Vil du også give din mening til kende?

I Ejendomspanelet kan du som medlem af EjendomDanmark synliggøre dine holdninger og hjælpe branchen med at sætte fokus på vigtige sager og dagsordener.

Paneldeltagelsen er online og fungerer via tilsendte spørgeskemaer. Svarene vil blive samlet sammen og brugt i forhold til EjendomDanmarks interne arbejde, i pressehistorier og til at styrke vores politiske arbejde for at forbedre branchens vilkår.

Når du er tilmeldt, vil du blive inviteret til at deltage i tre til seks online undersøgelser om året. Emnerne vil variere alt efter hvad der er aktuelt, oppe i medierne eller hvilke temaer, EjendomDanmark i øvrigt arbejder med.

Din sikkerhed

Gennemførsel af undersøgelser samt håndtering af data og svar varetages af EjendomDanmark. Alle besvarelser behandles fortroligt.

Could not find post with assigned ID
65 %

af deltagerne i EjendomDanmarks panel mener, at ejendomsbranchen reelt ikke har noget økonomisk incitament til at investere i energirenovering.

Kontakt