/ Nyheder / Ejendomsforeningen Fyn inviterer til informationsmøde for medlemmer

Ejendomsforeningen Fyn inviterer til informationsmøde for medlemmer

Kom til informationsmøde hos Ejendomsforeningen Fyn og hør om fx nyheder i lejeretten og EED-direktiv om forbrugsmåling.

Af

Foto: iStock.

Mødet holdes onsdag den 3. november kl. 08.30-ca. kl. 15.45 på Nature Energy Park (Odense Stadion) Højstrupvej 7 B, 5200 Odense V.

Program

Kl. 08.30-09.00 Ankomst, morgenkaffe/-the m/udvalg af brød
Kl. 09.00 Velkomst v/formand Peter Christiansen
Kl. 09.10 Nyheder i lejeretten
Kl. 10.00 EED direktiv om forbrugsmåling
Kl. 10.30 Pause
Kl. 10.45 Forbedringsforhøjelser i boliglejemål
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Lejeforhøjelser for skatter og afgifter samt det lejedes værdi.
Kl. 14.00 Pause
Kl. 14.30 Bekæmpelse af skadedyr, hvem har forpligtelsen?
Kl. 15.00 Politiske nyheder og status vedr. sammenskrivning af lejeloven
Kl. 15.30 ca. Afrunding, spørgsmål og afslutning.

Målgruppen er personer med relativt begrænset kendskab til lejelovgivningen.

Oplægsholdere
  • Juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark
  • Juridisk chefkonsulent Thit Korsbæk Topsøe-Jensen, EjendomDanmark
  • Seniorrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen, EjendomDanmark
  • Senior Key Account Manager Steen Fahlmann Nielsen, Techem Danmark A/S.
Tilmelding

Tilmelding til Ejendomsforeningen Fyn senest den 20. oktober. Deltagerpris for 1-2
deltagere 325 kr. pr. deltager, og for den tredje og efterfølgende deltagere er prisen 750 kr. pr. deltager. Der udsendes opkrævning ved accept af tilmeldingen.

Deltagerantallet er begrænset

Mødet er forbeholdt medlemmer af Ejendomsforeningen Fyn.