/ Nyheder / En samlet branche mod 2030

En samlet branche mod 2030

Nye politiske krav, demografiske forskydninger og ny teknologi. Mange faktorer vil i de kommende år påvirke ejendomsbranchen. Derfor har EjendomDanmark for nylig offentliggjort analysen ’Ejendomsbranchen frem mod 2030’, der skal give branchen et fælles fundament for de næste ti år.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

130.000 danske job og et årligt bidrag til BNP på 140 mia. kr. Det er noget af det, som ejendomsbranchen tilføjer samfundet, og de fortællinger skal i højere grad fremhæves.

Det mener brancheorganisationen EjendomDanmark, der netop har offentliggjort analysen ’Ejendomsbranchen frem mod 2030’. Den skal sætte ansigt og tal på branchen:

”Branchen skal have en stærkere fælles selvforståelse, og vi skal være stolte af, hvad vi kan og bidrager med. Analysen er et fælles fundament, men den er samtidig et springbræt, vi kan bygge videre på. Som branche skal vi ranke ryggen over vores indsatser. Med en stærk, fælles stolthed vil vi også bedre kunne fastholde medarbejdere og få ørenlyd for vores synspunkter hos fx politikerne,” siger bestyrelsesformand Henrik Dahl Jeppesen, EjendomDanmark.

Geninvesteres tre til fire gange

Det skal også være endnu mere tydeligt for alle uden for branchen, at en bygning ikke står stille. De bliver hele tiden udviklet, så de tilpasser sig tidens behov. Og for at de kan gøre det, skal der være en branche bag, der hver dag arbejder for at skabe disse tidssvarende og fleksible rammer om danskernes boliger og arbejdspladser.

”Det kommer næppe bag på mange, der arbejder i branchen, at bygninger er en levende størrelse. Men et interessant tal er, at en ejendoms byggeomkostninger faktisk geninvesteres tre til fire gange i dens levetid. Det viser, at ejendomsbranchen på ingen måde er statisk, og at der hele tiden stilles nye krav om vedligeholdelse, modernisering og udvikling,” siger adm. direktør Jannick Nytoft.

Der er nemlig brug for en samlet fortælling fra branchen, så synet i offentligheden i højere grad kommer til at stemme overens med virkelighedens verden:

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i perioder er en branche i modvind. Det har været politisk belejligt at skyde på branchen, når der er mangel på boliger eller pres på byerne på grund af urbanisering. Der har også været enkeltsager, som er brugt til at sværte en hel branche til. Vores 2030-analyse er et forsøg på at komme igen. Vi vil vise, at vi bidrager og er konstruktive,” siger Jannick Nytoft.

Klima kræver investeringer

2030-analysen understreger med al ønskelig tydelighed, at branchen bidrager til samfundet og i den grad er nødvendig, hvis Danmark fx skal komme igennem med den meget ambitiøse klimalov, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Politikerne ønsker at reducere det danske CO2-udslip med 70 procent. Alene de bygninger, som ejendomsbranchen omfatter, står for fem procent af det samlede udslip.

”Derfor vil det kræve milliardinvesteringer af branchen, hvis vi skal nå det politiske mål. Og mindst lige så vigtigt vil det kræve et positivt samarbejde mellem branchen, politikerne og andre interessenter,” siger Jannick Nytoft.

 

Kom på kursus