/ Nyheder / Erfa-gruppemøde med ny vigtig OMK-dom på dagsordenen

Erfa-gruppemøde med ny vigtig OMK-dom på dagsordenen

Der blev blandt andet diskuteret varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse og krav til varslingsskrivelser, da der blev afholdt erfa-gruppemøde i Aarhus.

Af

Onsdag den 25. januar blev der holdt erfa-gruppemøde i Aarhus.

EjendomDanmarks erfa-gruppe i Aarhus for blandt andet advokater og jurister holdt møde onsdag den 25. januar 2023 hos Dansk Administrationscenter. Advokat Morten Dybro, DLA Piper, var inviteret til at holde et oplæg om en nylig dom fra Retten i Aarhus.

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse

Sagen handlede om en varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse, som blev erklæret ugyldig af huslejenævnet i Aarhus. Dog underkendte boligretten efterfølgende huslejenævnets afgørelse, idet boligretten fandt, at varslingen opfyldte gyldighedskravene.

Advokat Morten Dybro repræsenterede udlejer under boligretssagen.

Krav til varslingsskrivelser

Advokat Morten Dybro redegjorde for, at det centrale i sagen var, om det er en gyldighedsbetingelse, at oplysninger om lejeindtægten fra lejemål, der er udlejet som gennemgribende forbedrede lejemål, skal fremgå af varslingsskrivelsen.

Med boligretsdommen er det fastslået, at det ikke er et krav, og dommen har derfor givet en tiltræng afklaring af, hvilke krav, der kan stilles til en varslingsskrivelse.

Erfa-gruppen drøftede endvidere med udgangspunkt i en række konkrete sager huslejenævnenes afgørelser i tvister om fraflytningsopgørelser. Herunder huslejenævnenes praksis om, at der skal foreligge fotodokumentation for, at udlejers krav om istandsættelse efter lejers fraflytning kan godkendes.

Det sker