/ Nyheder / Finanskrise eller ej?

Finanskrise eller ej?

Sammen med en større pulje anonymiseret data skal den indsamlede markedsdata nemlig bidrage til, at man på europæisk niveau kan holde øje med, om Europa er på vej ind i en ny finanskrise.

Af

Det skal data fra EjendomDanmarks medlemmer fremover bidrage til at give svaret på. En stor del af ejendomsbranchen indberetter i øjeblikket markedsdata for at sikre mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger. Data bliver behandlet af Danmarks Statistik og vil på sigt også have et andet værdifuldt formål. Sammen med en større pulje anonymiseret data skal den indsamlede markedsdata nemlig bidrage til, at man på europæisk niveau kan holde øje med, om Europa er på vej ind i en ny finanskrise.

Sigrid Krogstrup Jensen, der er fuldmægtig hos Danmarks Statistik, forklarer, at formålet bl.a. vil være at se på de europæiske markeder i fugleperspektiv.

Eurostat, EU’s statistikorganisation, har igangsat et arbejde med at udvikle nationale statistikker om erhvervsejendomsmarkedet, og her deltager Danmarks Statistik i en Task Force sammen med en række andre lande.

Målet er at udvikle en række indikatorer, der kan belyse markedet for erhvervsejendomme både nationalt og på EU-niveau, så det fx er muligt at overvåge, om det europæiske ejendomsmarked er ved at udvikle sig i en negativ retning. Der efterspørges prisindeks for salg af erhvervsejendomme, indeks for lejen af erhvervsejendomme, lejeafkast på erhvervsejendomme, tomgangsrater og opstart af nybyggeri af erhvervsejendomme”, siger Sigrid Krogstrup Jensen, Fuldmægtig hos Danmarks Statistik.

Det statistiske materiale, som Danmarks Statistik kan levere, er særligt værdifuldt for Eurostat.

”Der er rigtig mange lande, som ikke har mulighed for at fremskaffe denne type data, da det vil være et for dyrt projekt at gå i gang med. Vi er utroligt heldige, at vi har mulighed for at belyse udviklingen herfra”, siger Sigrid Krogstrup Jensen.

Samtidig vil Eurostat holde øje med de forskellige lånetyper, der er på spil på markedet, og hvordan lånene bliver optaget, da det også kan indikere, at en krise kan være på vej.

Data må ikke kunne identificeres

I det statistiske materiale vil det ikke være muligt at udlede mikrodata, som afslører, hvem der ejer hvilke ejendomme, og hvor meget der tages i leje på enkelte ejendomme i de forskellige områder af Danmark.

Cajsa Mølskov, fuldmægtig hos Danmarks Statistik, henviser til deres diskretioneringspolitik, hvor det fremgår, at borgere såvel som virksomheder kan være sikre på, at deres data kun anvendes til statistiske formål eller videnskabelige undersøgelser, og at viden om enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke afsløres via den statistiske anvendelse af deres data.

”Som med alle vores øvrige prisstatistikker, vil det laveste niveau, vi forventer at kunne offentliggøre statistik på, være kommuneniveau. Men der kan være nogle områder Danmarks Statistik ikke kan offentliggøre data fra, fordi der er for få observationer. Vi håber derfor, at EjendomDanmarks medlemmer vil fortsætte det gode arbejde med at melde data ind, da de er værdifulde både på nationalt og internationalt plan”, siger hun.

Kom på kursus