/ Nyheder / Fortsat gode tider for investeringsejendomme

Fortsat gode tider for investeringsejendomme

Der er fortsat stigende efterspørgsel efter butiks- og kontorarealer. Det smitter blandt andet af på lejen. Det giver samtidig håb for yderligere vækst for investeringsejendomme.

Af

Den stigende efterspørgsel efter butiksarealer lader til at have indflydelse på lejen per kvadratmeter, der siden sidste år er steget til 1.713 kroner per kvadratmeter. Siden 2014 er den årlige leje steget med omkring 3.000 kroner per måned for et gennemsnitligt butikslejemål på 250 kvadratmeter, viser ny markedsstatistik fra Ejendomsforeningen Danmark. Beregninger viser også, at det totale afkast for butik landede på to milliarder kroner sidste år.

”Den stabile danske økonomi med robust højkonjunktur og stigning i detailomsætningen smitter af på efterspørgslen efter butiksarealer, som vi kan se med de faldende tal for tomgangen. Det er på trods af, at statistikkerne viser, at husholdningerne de seneste år også har haft fokus på at nedbringe gæld. Så potentialet for yderligere vækst for investeringsejendomme er bestemt til stede”, forklarer Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Investeringsejendomme viser sig fortsat som et marked med gode muligheder blandt andet med stigninger i efterspørgslen efter lejemål og lejen per kvadratmeter. Butiksarealer oplever i øjeblikket stigninger på 1,0 procent i lejen per kvadratmeter siden sidste kvartal, viser markedsstatistikken. Kun boligejendomme har en højere stigning i samme periode.

Flere lejere til kontorejendomme

En anden faktor, der også smitter af på investeringsejendomme er en høj kontorbeskæftigelse. Den har siden finanskrisen nået et rekordhøjt niveau.

Kontorejendomme oplever stigende efterspørgsel, hvilket den faldende tomgang for andet kvartal i træk viser, og tomgangen for kontor er nu på det laveste niveau siden 2010. Også lejen for kontorlejemål er steget med 0,7 procent siden sidste kvartal, som dog har været stabil siden 2014.

”Efterspørgslen efter bestemte lejemål inden for butik og kontor er med til at holde lejeniveauet oppe. Samtidig forventes antal nybyggede erhvervskvadratmeter så småt at stige i år, og med det in mente bliver det spændende at følge, om det vil have en effekt på lejeniveauet for kontor og butik, da det må forventes, at byggeriet af erhvervskvadratmeter langsomt men sikkert vil stige”, siger Morten Marott Larsen, der er cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark.

Generelt tegner markedet for ejendomsinvestering sig positivt med stigende historiske afkast på 7,2 procent, hvilket svarer til et samlet totalt afkast på 18 milliarder kroner for det professionelle ejendomsinvesteringsmarked.

Kontakt

Kom på kursus