/ Nyheder / Fynsk forening forventer fremgang

Fynsk forening forventer fremgang

Med nye og større rammer står Ejendomsforeningen Fyn klar til at møde et stigende antal medlemmer. Samtidig er der nu plads til, at foreningen kan udvikle sig, i takt med at Odense bevæger sig fra stor by til storby med flere investeringer i udlejningsejendomme.

Af

På bare få år er udsigten fra Odense Banegård helt forandret. Gravemaskiner arbejder på højtryk for at etablere byens nye letbane, der skal stå klar i 2021, og bag byggepladsen knejser Odenses første højhus, Odeons TBT Tower. Den 60 meter høje beboelsesejendom er en del af den byudvikling, der i øjeblikket foregår i centrum af Odense. Investorer har for alvor fået øjnene op for Danmarks tredjestørste by, og samtidig har kommunen en vision om, at Odense skal bevæge sig fra stor dansk by til dansk storby.

Også hos Ejendomsforeningen Fyn mærker man den stigende interesse for Odense. I takt med at investeringerne finder vej til byen, vokser foreningens medlemsskare. Bare i 2019 er andelen af medlemmer vokset med cirka fem procent. I juli måned valgte foreningen at flytte til nye større lokaler lidt uden for centrum.

”Vi havde behov for en større tilgængelighed og fremkommelighed. Vi var blevet klemt inde af letbaneprojektet på vores gamle adresse, og samtidig var vi vokset ud af rammerne,” forklarer Søren Højberg, direktør for Ejendomsforeningen Fyn.

Foreningen har i dag over 800 medlemmer. I 2001 indgik Ejendomsforeningen Fyn samarbejdsaftale med EjendomDanmark og har siden da været i tæt samarbejde med organisationen om alt lige fra politiske initiativer til konferencer. Samtidig fungerer den fynske forening som EjendomDanmarks talerør på Fyn.

Konstant drive

Søren Højberg har siddet i direktørstolen siden 2011 og har i perioden blandt andet fordoblet antallet af ansatte. For ham er det vigtigt hele tiden at sætte sig nye mål for foreningens fremtid – at stå stille er i hans optik det samme som en begyndende afvikling.

”Der kommer ikke et tidspunkt, hvor vi læner os tilbage og siger, at nu er det godt nok. Der skal hele tiden være et drive, men i et tempo, hvor foreningen kan følge med. Heldigvis har vi en forandringsvillig bestyrelse, som har givet grønt lys for mange af de nye tiltag,” siger Søren Højberg.

På den nye adresse har Ejendomsforeningen Fyn blandt andet indrettet et større lokale til at holde kurser for medlemmerne. Der er også blevet plads til at indrette et mødelokale, hvor blandt andet bestyrelsen kan mødes og vende foreningens fremtid. Og så er der et kontor, som indtil videre står tomt, men giver mulighed for fortsat vækst. Foreningen tæller i øjeblikket fire ansatte, men fremtiden skulle gerne åbne for nyansættelser.

”Hvis det nu skulle lykkes os at generere indtægter nok til at ansætte nye medarbejdere, så har vi faciliteterne til foreløbig to mere. Vi satser stærkt på at vækste fremadrettet. Her er vi ikke begrænset af pladsen de næste mange år,” siger Søren Højberg.

 

Kom på kursus

Slået hjem af snubletråde

En af de primære ydelser i Ejendomsforeningen Fyn er telefonisk rådgivning og vejledning af medlemmerne. Søren Højberg besvarer dagligt spørgsmål om alt lige fra korrekt lejefastsættelse og fraflytningstvister, til hvordan man skal agere som udlejer, når lejer ikke får betalt sin leje. Derudover tilbyder foreningen blandt andet at hjælpe medlemmerne med at varsle lejeforhøjelser, udarbejde bolig- og erhvervslejekontrakter samt stå for udlejers ejendoms- og skatteregnskaber. Også foreningens kurser om reglerne inden for boligudlejning er godt besat.

”Vores ydelser er efterspurgte, og det skyldes især, at vores medlemmer skal navigere i den meget komplicerede boliglejelovgivning,” siger Søren Højberg, der ikke er i tvivl om, at der er arbejde nok til sekretariatet i mange år frem.

”Min klare fornemmelse er, at medlemmerne forsøger at agere inden for rammerne af loven, men de bliver slået hjem som ludobrikker af et væld af snubletråde i lovgivningen – som der bliver stadig flere af,” siger han.

Søren Højbergs håb er, at man fra politisk hold begynder at betragte lejer og udlejer som ligeværdige parter.

”Både medier og politikere har en tendens til at tegne et billede af den lille uskyldige lejer mod den store stygge udlejer. Vi er i det 21. århundrede. Lad os nu se på hinanden med gensidig respekt og som parter, der godt kan finde ud af at indgå en fornuftig aftale,” opfordrer han.

Efterlyser mere erhvervsvenlighed

Søren Højberg har også et håb om, at kommunerne på Fyn begynder at bevæge sig i en mere erhvervsvenlig retning. Blandt andet så han gerne, at boligreguleringsloven blev afskaffet på Fyn. Men indtil videre er der ikke nogen kommuner ud over Ærø, der har turdet tage det skridt.

”På Fyn mangler vi nogle gange modet til at tænke ud af boksen. Det ville betyde enormt meget for erhvervsvenligheden, at man afskaffede en af de mest utidssvarende reguleringsmekanismer,” siger Søren Højberg og henviser til, at de kommuner i Danmark, der har valgt at afskaffe boligreguleringsloven, stadig har kunnet holde huslejen på et rimeligt niveau.

Zoomer han ind på Odense, mener han, at dækningsafgiften skal sænkes yderligere.

”Skatteindtægten er ikke stor nok i Odense, så vi skal gerne have trukket nogle flere virksomheder til byen.”

Med den udvikling, der foregår i Odense, mener han dog, at kommunen er på rette vej.

”Det tager lang tid at vende en supertanker. Men det ser positivt ud.”