/ Nyheder / Gennembrud for kontorejendomme

Gennembrud for kontorejendomme

Efterspørgslen efter kontorejendomme stiger, og det er lidt af et gennembrud. Markedet for investeringer i kontorejendomme har ellers været præget af tomgang i en række år, men der er nu forbedringer at spore.

Af

Efterspørgslen efter kontorejendomme stiger, og det er lidt af et gennembrud. Foto: iStock

Efterslæbet efter finanskrisen og ledig kapacitet har sat sine spor med højere tomgangstal for kontorejendomme. Men det ser ikke ud til at fortsætte. Nye tal viser, at kontorejendomme oplever stigende efterspørgsel og dermed faldende tomgang, fortæller Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

”Kontorejendomme har fået en rigtig god start på 2018 med et fald i den økonomiske tomgang på hele 1,2 procentpoint i forhold til samme tid sidste år. Investeringsejendomme har længe været i stødt fremgang – og nu kan det også ses på den økonomiske tomgang på kontorområdet. Så jeg tøver ikke med at kalde forbedringerne på dette område for et længe ventet gennembrud”, forklarer Jannick Nytoft.

Ejendomsforeningen Danmark har netop offentliggjort foreningens seneste markedsstatistik, som viser tomgangen i investeringsejendomme. Heri fremgår det, at kontorområdet dog stadig topper på listen, som det område med den højeste tomgang sammenlignet med butik, industri og bolig.   

Fald i tomgangen for kontor

Den økonomiske tomgang for kontor er den laveste i syv år. Det mener Jannick Nytoft skyldes den forbedrede økonomiske vækst i Danmark, som gør, at der er efterspørgsel efter kontorarbejdspladser.  

”Der er høj efterspørgsel fra kontorlejere, mens fremgangen i byggeaktiviteten primært er båret af et øget boligbyggeri. Både den økonomiske og den arealmæssige tomgang for kontor falder 0,6 procentpoint i forhold til sidste kvartal, men der er stadig plads til yderligere fald i de kommende kvartaler”, forklarer Jannick Nytoft. 

Det danske marked for investeringsejendomme oplever i øjeblikket høj aktivitet. I de sidste måneder af 2017 stod markedet for op mod halvdelen af den samlede transaktionsvolumen blandt de nordiske lande.

”Aktiviteten på det danske investeringsejendomsmarked er høj i øjeblikket. Der bliver investeret rigtig meget i danske investeringsejendomme fra ind- og udland, og en stigende efterspørgsel fra lejerne gør ejendommene mere attraktive for potentielle investorer”, forklarer Jannick Nytoft. 

Den økonomiske tomgang for kontorejendomme måles til 10,6 procent, fremgår det af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik. 

Generelt fald i tomgangen

Generelt fortsætter tomgangen for investeringsejendomme med at falde. I januar 2018 faldt den økonomiske tomgang samlet set med 0,3 procentpoint til 8,0 procent, mens den arealmæssige tomgang faldt 0,7 procentpoint til 8,5 procent. 

0,6 %

er den arealmæssige tomgang for kontor faldet i forhold til sidste kvartal.

Lær mere om erhvervslejemål