/ Nyheder / Har du tjek på dine altaner?

Har du tjek på dine altaner?

Selvom der ikke er lovpligtige eftersyn af altaner, så er du som bygningsejer ansvarlig for, at altanerne – som resten af bygningen – er lovlige og sikre at anvende. Visse ældre altantyper skal du være særlig opmærksom på.

Af

Altan med udliggerjern undersøgt af Teknologisk Institut. Foto: Teknologisk Institut

Din ejendom skal til enhver tid er lovlig og sikker at anvende. Det gælder også for de altaner, der er opsat på bygningen.

”Er altanen ikke sikker at opholde sig på, fx på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse, betragtes det efter byggeloven som et ulovligt forhold, som skal udbedres. Men det handler selvfølgelig ikke kun om at overholde loven, men også om at kunne stå inde for beboernes sikkerhed, når de bruger altanerne,” siger Lena Hartmann, juridisk direktør i EjendomDanmark.

Kan klappe sammen

Alle altaner har som udgangspunkt en begrænset holdbarhedsperiode og et behov for løbende vedligeholdelse. Den altantype, der har vist sig at udgøre en særlig risiko for kollaps, kaldes i fagtekniske termer en udkraget betonaltan. Altantypen findes i to versioner; altaner med udliggerjern og armerede altaner. Altanerne er fra perioden 1900-1960.

Altantypen med udliggerjern er især kritisk, da nedbrydningen kan foregå skjult inde i murværket, forklarer Allan Skydsbæk Hansen, teamleder hos Teknologisk Institut.

”Stålet nedbrydes over en lang periode, og det er ikke nødvendigvis til at se. Altanen mister langsomt sin bæreevne, og når den pludselig udsættes for store belastninger fra personophold, så kan den klappe sammen. Forestil dig en rådden gren på en træstamme, der knækker, når du hiver i den – det er det samme, der kan ske med udliggerjernet.”

Bolig- og Planstyrelsen har oprettet en temaside, der bl.a. beskriver, hvordan man kan genkende altantypen. Her findes også visuelle eksempler på, hvilke tegn man skal være opmærksom på.

Udgiften bør kunne dækkes

Vedligeholdelsesudgifterne (herunder eftersyn) i ejendomme med udvendige vedligeholdelseskonti hos GI vil typisk kunne trækkes over BRL § 18 og § 18 b kontiene, oplyser Lena Hartmann, juridisk direktør i EjendomDanmark.

”Det er EjendomDanmarks opfattelse, at hvis man som udlejer går så systematisk til værks og foretager et jævnligt tilbagevendende sikkerhedseftersyn af altanerne – f.eks. hvert år eller hvert andet år – så bør man kunne medtage udgiften til eftersyn i det omkostningsbestemte driftsbudget,” siger hun.