/ Nyheder / Indenrigs- og Boligministeriet tilretter nye bekendtgørelser

Indenrigs- og Boligministeriet tilretter nye bekendtgørelser

EjendomDanmark afgav for nylig høringssvar til tre udkast til nye bekendtgørelser – bekendtgørelse om beboerrepræsentation, om totaløkonomiske forbedringer og om vedligeholdelsesplaner. Indenrigs- og Boligministeriet har nu tilrettet efter EjendomDanmarks forslag.

Af

Indenrigs- og Boligministeriet tilretter nye bekendtgørelser efter EjendomDanmarks forslag. Foto: iStock, AndreyPopov

De tre bekendtgørelser er nu udsendt som bekg. 748, 751 og 752 af 30. maj 2022.

Anbefalet og fulgt

EjendomDanmark havde i sit høringssvar bl.a. anbefalet:

– At der sker en præcision af, at en beboerrepræsentation kun repræsenterer lejerne af beboelseslejligheder
– At forbedringsforhøjelser for totaløkonomiske forbedringer ikke fordeles efter gældende leje som foreslået af ministeriet, men efter de sædvanlige fordelingsprincipper for forbedringsforhøjelser
– At det udtrykkeligt kommer til at fremgå af bekendtgørelsen, at pligten til at udarbejde vedligeholdelsesplaner ikke gælder for de såkaldte småejendomme og 80/20-ejendomme

Disse anbefalinger har ministeriet fulgt, således:

– At det nu i §§ 1, 2, 3 og 9 i bekendtgørelse nr. 748/2022 om beboerrepræsentation udtrykkeligt fremgår, at beboerrepræsentationen kun repræsenterer lejere af beboelseslejligheder
– At det nu i § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 751/2022 om totaløkonomisk rentable forbedringer fremgår, at forbedringsforhøjelsen fordeles efter de sædvanlige regler i lejelovens § 128 (efter 1. juli 2022)
– At det nu i § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 752/2022 om vedligeholdelsesplaner udtrykkeligt fremgår, at bl.a. de såkaldte småejendomme og 80/20-ejendomme ikke er omfattet af reglerne om vedligeholdelsesplaner.