/ Nyheder / Klædt på til fremtidens udfordringer på Sørup Herregård

Klædt på til fremtidens udfordringer på Sørup Herregård

En indflyvning på det ejendomspolitiske område, tips og tricks til rekruttering af nye medarbejdere til branchen, og hvordan kommer vi i mål med den grønne omstilling? Det var nogle af de mange højaktuelle emner, der var i fokus på årets administratorkonference. Læs reportagen.

Af

Administratorkonferencen fandt i år sted på Sørup Herregård,

Efterårssolen skinnede fra en skyfri himmel, mens administratorer fra hele landet stimlede sammen på Sørup Herregård, hvor den årlige administratorkonference fandt sted. Et rekordhøjt antal deltagere var mødt op for at få den nyeste viden og status på emner, der berører ejendomsbranchen her og nu. Særligt ét emne fyldte lidt mere end planlagt. Det var nemlig samme dag, regeringen skulle træffe afgørelse om huslejeloftet.

Ny direktør ved roret

På konferencen fik medlemmerne blandt andet mulighed for at sætte ansigt på EjendomDanmarks nye direktør, Peter Stenholm. Han benyttede lejligheden til at sætte et par ord på nogle af de fokuspunkter, han nu skal stå i spidsen for. 

”EjendomDanmark skal stå for den politiske interessevaretagelse, som har til formål at skabe bedre forståelse og bedre rammer for den danske ejendomsbranche. Derudover skal vi styrke vores indsats på medlemstilbud. Det handler om alt lige fra rådgivning, kurser og netværk. Alt det som gør jer bedre til at drive jeres virksomhed og understøtte jeres forretning,” sagde han.

Peter Stenholm løftede også sløret for nogle af de tiltag, der ligger i støbeskeen i den kommende tid. Blandt andet en opdatering af de etiske normer, som ejendomsadministratorerne skal leve op til, når de er medlem af EjendomDanmark.

Ny lejelov under lup

Også den nye lejelov var på agendaen. Hvilke ændringer skal branchen være særligt opmærksomme på, og hvad venter? Her overtog Lena Hartmann, juridisk direktør fra EjendomDanmark, stafetten:

”Den nye lejelov er ikke noget man implementerer på en uge eller en måned. Det tager rigtig lang tid at tilpasse alt til den nye sammenskrevne udgave. Men nu gælder det for jer om at få den nye lovgivning ind under huden og kaste jer ud i det,” sagde hun og opfordrede medlemmerne til at række ud, hvis de oplever udfordringer eller har tips, de gerne vil dele på tværs af branchen via EjendomDanmark.

”Kommer der ro på nu? Det ville være dejligt, men vi skal nok være indstillet på, at vi skal blive ved med at være forandringsparate,” lød det afsluttende fra Lena Hartmann.

Dyster fremtid

Programmet bød også på en status på det ejendomspolitiske område af Jan Elleby, PA-chef hos EjendomDanmark. En status, der skulle vise sig at blive ekstra aktuel, da han fra scenen kunne breake nyheden om, at huslejeloftet var endeligt vedtaget. Ét af de mange tegn på, at vi går en dyster fremtid i møde, der er præget af både en økonomisk og politisk usikkerhed.

”Efter år med fremgang og vækst i samfundet er vi nu på vej i en anden retning. Der er krig i Europa og inflation. Fra politisk hold vil man gerne kunne sige til borgerne, at man holder hånden under dem, men samtidig risikerer man at skubbe krisen i den forkerte retning. Nu har politikerne så valgt at hastebehandle og vedtage huslejeloftet som én måde at yde økonomisk støtte. Og det rammer desværre ejendomsbranchen,” sagde Jan Elleby.

Boligpolitik har de sidste par år flyttet sig og er blevet en meget aktivistisk del af værdipolitikken.

”Det er et af de områder, hvor følelserne for alvor kan komme i kog. Hvad der er nogens hjem, er andres investering. Det er to virkeligheder, der kan støde frontalt sammen,” pointerede Jan Elleby og fortsatte:

”Ejendomme bliver i højere grad set som en passiv investering og derfor en dårlig måde at tjene penge på. Det er nu op til os at forklare, at ejendomsbranchen ikke er passiv – men en aktiv branche, der bidrager til samfundet.”

Thomas Vester fra Purpose Properties kommenterede, at energikrisen meget vel kunne blive den næste bombe, hvor ejendomsbranchen kan risikere at blive udpeget som syndebuk frem for at være dem, der bidrager aktivt med løsninger. Det fik Jan Elleby til at komme med en opfordring:

”Som branche vil I kunne opfange nogle af de ting, der kan udgøre en fremtidig udfordring. Jeres input er vigtigt for os, når vi skal repræsentere jer over for politikerne, så hiv endelig fat i os og klæd os på.”

Kom på kursus

Set og hørt

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere får stadig mere fokus i ejendomsbranchen, og det fyldte derfor også på konferencen. I de kommende år vil ejendomsbranchen nemlig have behov for op mod 10.000 flere medarbejdere.

Lotte Rendtorff, seniorkonsulent hos EjendomDanmark, præsenterede deltagerne for de skridt, EjendomDanmark har taget de sidste par år for at sætte fokus på ejendomsbranchen som arbejdsplads. Blandt andet har EjendomDanmark lanceret siden propertycareers.dk, der giver et indblik i ejendomsbranchens mange karriere- og uddannelsesveje, og som samler branchens jobopslag på en ny jobportal. Derudover har en række unge ambassadører fra branchen været flittige med at producere tekst og film om deres hverdag til de sociale medier.

”De forskellige tiltag har alle samme formål – at få skabt en nysgerrighed om branchen og flage de mange forskellige jobmuligheder, branchen tilbyder – og vi bliver set og hørt,” sagde Lotte Rendtorff.

Fleksibilitet og fire dages arbejdsuge

Også medlemmerne arbejder aktivt for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Taurus Ejendomsadministration, Probus Ejendomme & Investering og Vest Administrationen var på scenen for at dele deres erfaringer og tiltag. Fælles for virksomhederne er målet om at tilbyde en arbejdsplads, der er drevet af arbejdsglæde, team spirit og fleksibilitet.

Vest Administrationen præsenterede sit seneste tiltag – en fire dages arbejdsuge, hvor fredag er blevet til fridag. Noget virksomheden har arbejdet for de sidste to år, og som blandt andet har krævet nye arbejdsrutiner og -værktøjer. Det affødte en del spørgsmål fra salen, hvor man var nysgerrig efter at høre mere om, hvordan det er muligt at holde indtjeningen og effektiviteten oppe.

”I aner ikke hvor meget tid, vi spilder i løbet af en dag. At begynde at strukturere sin tid på en lidt anderledes måde kan betyde virkelig meget, og vi har aldrig haft så god en indtjening som nu,” sagde Kent Friis Petersen, adm. direktør fra Vestergaard Administrationen.

Presbal på vej

Kristian Balleby, Kundedirektør i Danske Bank/Realkredit Danmark, stod bag årets økonomiske indslag og zoomede ind på finanssektorens fremtidige krav til finansiering i forhold til ejendomsbranchen og foreningerne. Finanssektoren er udset en nøglerolle i EU, som skal sikre en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Kristian Balleby pointerede blandt andet, at ejendomme med et stort energiforbrug kan blive svære at omsætte i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at branchen arbejder for at forbedre energimærkerne på ejendommene. Derudover lægger EU-taksonomien op til at begunstige energirenoveringsprojekter frem for nybyg.

”Kravet til nybyggeri vil blive skærpet – at opføre en ny ejendom er enormt CO2-belastende. Vi bliver i stedet nødt til at se på, hvordan vi forbedrer vores eksisterende ejendomme. Der er allerede forslag om, at ejendomme med energimærke F vil blive ulovlig gjort i 2030. Det er noget af en presbal, hvis man skulle være så uheldig at ligge inde med en ejendom i den ende.”

Slip berøringsangsten

Efter en spændende dag med fagligt input bød aftenen på konferencemiddag, netværk, underholdning og dans. Dag to bød traditionen tro på en gennemgang af den nyeste praksis og tendenser på foreningsområdet og inden for lejeretten. Bæredygtighed i ejendomsbranchen var også på agendaen, hvor både Fokus Asset Management og DEAS fortalte om deres arbejde med ESG. Deres indsatser strakte sig over alt lige fra mere energieffektive ejendomme, til madspildsordninger, øget fokus på biodiversitet og bæredygtige initiativer, der skal øge trivslen i lejemålene.

Hans Andersen, Head of Sustainability hos DEAS, sluttede af med at give tre gode råd til branchen:

”Kom i gang – slip berøringsangsten, få sat nogle ting i gang på egne vegne og søg ekstern hjælp hvis nødvendigt.”

Fra EjendomDanmark skal lyde et stort tak for i år!