/ Nyheder / Københavns Kommune forlader bunden over de mindst ejendomsvenlige

Københavns Kommune forlader bunden over de mindst ejendomsvenlige

Københavns Kommune har i den seneste årrække langsomt bevæget sig i den rigtige retning i EjendomDanmarks undersøgelser af kommunernes ejendomsvenlighed. I år havner hovedstaden på en 87. plads blandt andet ved at fjerne timegebyr for byggesagsbehandling.

Af

Foto: Ojimorena, iStock

I 2017 og 2018 placerede Københavns Kommune sig i bunden af rangeringen som henholdsvis nr. 98 og 89, og sniger sig i år op på en 87. plads. Den nye placering gør, at København akkurat bevæger sig væk fra bunden over de ti mindst ejendomsvenlige kommuner i landet.

Storbykommuner lægger sig i selen

Københavns Kommunes placering for 2019 skyldes især, at kommunen har forbedret sig ved at fjerne timegebyret for byggesagsbehandling. Til gengæld er antallet af ejendomsforbrydelser som hærværk, indbrud og brandstiftelse steget en smule. Hovedårsagen til, at Københavns Kommune stadig placerer sig i bunden af landets dyre kommuner, er, at både grundskyld og dækningsafgift er skruet helt i top.

Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark, pointerer, at det er vigtigt, at kommunerne prioriterer ejendomsvenlighed, og at Københavns Kommune stadig har mange forbedringer til gode.

”Det er til stor gavn for byggeriet og boligmarkedet, at Københavns Kommune har fjernet timegebyret for byggesager. Omvendt er det et problem for erhvervslivets aktivitet, at dækningsafgiften fortsat er høj. Så det vil virkelig være positivt, hvis København over de kommende år vil fokusere på at reducere satserne,” siger han. 

Københavns Kommune er ikke den eneste storbykommune, der har lagt sig i selen. Aarhus Kommune er sprunget fra en 95. plads til en 72. plads, og også Aalborg og Odense ligger mere lunt i svinget med 62. plads og en 35. plads. Det betyder, at København indtager pladsen som den mindst ejendomsvenlige storbykommune.

Blandt landets regioner er Region Hovedstaden igen i år den region, der klarer sig dårligst. Jannick Nytoft kommer med en forklaring.

”Det skyldes blandt andet den centrale placering tæt på København, som giver en høj aktivitet i kommunerne trods dårligere vilkår for ejendomsbranchen. Kommunerne har ikke samme incitament til at forbedre vilkårene som de mindre kommuner, der ligger længere væk fra storbyerne, men det kan give bagslag på sigt” siger han.

Landets kommuner er blevet mere ejendomsvenlige

Det samlede landsresultat i undersøgelsen viser, at kommunerne generelt har forbedret ejendomsvenligheden set i forhold til 2018. Tre forhold er forbedret, både timeprisen i byggesagsgebyrer, dækningsafgift og ejendomsforbrydelser er alle faldet.

Omvendt er to forhold forværret siden sidst, både grundskylden og sagsbehandlingstiden er nemlig steget. Der er ingen ændringer ved kommunernes regulering af lejeboliger.

Om undersøgelsen

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunes private lejeboliger er reguleret eller ej
  • Sagsbehandlingstiden for byggesager
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.000 bygningskvadratmeter


Kommunernes rangering på hvert enkelt parameter sammenregnes til en placering på den samlede rangliste, som går fra et til 98, hvor et er den bedste placering. Endvidere sammenlignes udviklingen i de forskellige parametre i forhold til året før. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark.

Kommunerne er derudover tildelt strafpoint. Antallet af strafpoint er afhængigt af kommunens rangering på de forskellige parametre. Jo færre strafpoint, jo højere placering.

Top og bund

Top-10

Bund-10

Thisted

1

Bornholm

89

Skive

2

Gladsaxe

90

Herning

3

Hørsholm

91

Struer

4

Hvidovre

92

Vesthimmerland

5

Albertslund

93

Billund

6

Mariagerfjord

94

Haderslev

7

Dragør

95

Assens

8

Rudersdal

96

Ikast-Brande

9

Rødovre

97

Vejen

10

Allerød

98

Kilde: Danmarks Statistik, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, EjendomDanmark og EjendomDanmarks egne beregninger.

Anm. Parametrene, som indgår i undersøgelsen, er: Dækningsafgift, grundskyld, sagsbehandlingstid for byggesager, byggesagsgebyrer, om kommunen har valgt at regulere huslejerne eller ej og ejendomsforbrydelser. Ejendomsforbrydelser er opgjort som antallet af anmeldte sager om indbrud, hærværk og brandstiftelse i tredje og fjerde kvartal 2018 samt første og andet kvartal 2019, per 100.000 m2 ejendomsareal i hver kommune. Der er endvidere medtaget ændringen i forhold til året før for hvert parameter. Parametrene er vægtet af EjendomDanmark, og rangeringen afhænger af den valgte vægtning.

 

Se rangliste

 

Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne

 

Se fakta-ark

 

Se baggrundsnotat

Kontakt