/ Nyheder / Køgemødet 2022: Ny lejelov, kommunikation og huslejenævn

Køgemødet 2022: Ny lejelov, kommunikation og huslejenævn

Solen skinnede fra en skyfri himmel, der var fuglesang i luften og lejelov på programmet. Det spæde forår viste sig fra sin smukkeste side, da Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm afholdt det årlige Køgemøde fredag den 4. marts. Dagen bød på diskussioner om især huslejenævnene og kommunikationen mellem lejer og udlejer.

Af

En politisk status, gode råd til konstruktiv kommunikation og sammenskrivningen af lejeloven var blandt emnerne. Foto: EjendomDanmark

Det årlige Køgemøde er som regel et trækplaster, men i år var et særligt år: Efter nedlukninger og forsamlingsforbud og med den nyligt vedtagne sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven øverst på dagsordenen var interessen vældende, og deltagerpladserne fyldt op.

Over 130 personer var draget til Køge for at høre både politiske nyheder og en gennemgang af den nye lejelov, og for at blive opdateret på den nyeste udvikling i huslejenævnene og i boligretten og ikke mindst for at få et par gode råd og fif til, hvordan man skaber den bedste kommunikation mellem udlejer og lejer.

Fra EjendomDanmark deltog seniorrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen, afdelingsleder Mogens Dürr, chefkonsulent Thit Topsøe-Jensen og juridisk direktør Lena Hartmann.

Fremtidens huslejenævn i fokus

Huslejenævnene var et tema, der gik igen i løbet af dagen. Fra EjendomDanmark fortalte seniorrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen om de nyeste politiske idéer og tendenser. Udover at fortælle lidt om baggrunden for den nye lejelov, forventningerne til det kommende bygningsdirektiv fra EU og om politiske arbejde med at forberede lagerskatten, fortalte Morten Jarlbæk Pedersen kort om ekspertrapporten om fremtidens huslejenævn.

I forlængelse heraf gennemgik afdelingsleder i EjendomDanmark Mogens Dürr den nye lejelov, og også her blev der brugt en del tid på at tale om huslejenævnenes rolle og nye opgaver; den nye lejelov ændrer nemlig på visse af huslejenævnenes kompetencer.

Senere på dagen kunne EjendomDanmarks juridiske direktør Lena Hartmann gennemgå den nyeste praksis i både huslejenævn og boligretten, og chefkonsulent Thit Topsøe-Jensen kunne fortælle om, hvordan vedligeholdelsestvister bør håndteres.

Gennem hele dagen var der således et stærkt fokus på huslejenævnene og deres rolle i det boligretlige system – både i nutiden og fremtiden.

Bedre kommunikation giver gladere lejere og færre konflikter

Et andet tema, der fyldte godt i dagens program, var kommunikation mellem lejer og udlejer. I et så reguleret forhold som det lejeretlige er kommunikation nemlig ikke bare kommunikation: Der er nogle faste regler for, hvordan det skal ske. EjendomDanmark gennemgik disse regler, så udgangspunktet kom på plads.

Derefter kunne kommunikationsrådgiver Nils-Ole Heggland afslutte dagen med et oplæg om, hvordan man kan skabe et bedre forhold til sine lejere gennem kommunikation. God kommunikation kan være altafgørende for en sundt og tillidsfuldt forhold mellem lejer og udlejer; kan man tale sammen om tingene, opstår der færre konflikter.

Kontakt

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

Mogens Dürr

Senior chefkonsulent

Cand.jur.

Lena Hartmann

Juridisk direktør

Cand.jur.