/ Nyheder / Lagerskat kan vende overskud til underskud i ellers sunde virksomheder

Lagerskat kan vende overskud til underskud i ellers sunde virksomheder

En løbende lagerskat vil tage op til 40 procent af det årlige driftsresultat – som ellers skulle gå til renoveringer, investeringer og gældsafvikling. Samtidig vil regeringens forslag vende overskud til underskud i ellers sunde ejendomsvirksomheder.

Af

Ny analyse viser, at lagerskat kan koste op til 40 procent af de årlige driftsresultater. Foto: BackyardProduction, iStock

Det vil gøre ondt i driften i størrelsesordenen af 1,1 mia. kr. hos ejendomsvirksomhederne, hvis regeringen gennemfører sine planer om en årlig lagerbeskatning af ejendommes værdistigninger. En ny analyse fra EjendomDanmark viser, at den nye skat kan koste op til 40 procent af de årlige driftsresultater. Det betyder i praksis, at der gøres et indhug i de midler, der bruges til moderniseringer, klimarenoveringer og til at afdrage gæld.

”Vores analyse viser med al uønskelig tydelighed, at en lagerbeskatning vil ramme vilkårligt og umuliggøre normal, langsigtet planlægning og hindre investeringer i for eksempel klima. Det er skadende for vækst og udvikling i både ejendomsbranchen og samfundet,” siger Jannick Nytoft, administrerende direktør i EjendomDanmark.

Risikerer at mangle penge

Lagerskatten vil også betyde, at ellers sunde virksomheder kan ende med løbende at mangle penge.

Et konkret eksempel fra en eksisterende virksomhed med fire sunde ejendomme i Sorø og Ringsted viser, at en løbende lagerbeskatning vil æde en betydelig del af det årlige overskud på ejendommens drift. Det betyder, at investeringer i ejendommene skal finansieres via øget belåning eller generelle besparelser.

”Jeg har respekt for, at regeringen vil finde penge til et centralt politisk ønske. Men at hente dem på en måde, som direkte skader ellers sunde virksomheder vil på sigt underminere finansieringen af velfærdssamfundet,” siger Jannick Nytoft.

40 %

af det årlige driftsresultat kan forsvinde grundet en løbende lagerskat.

Kom på kursus

lagerskat

Enige om negative konsekvenser

Det synspunkt finder bred opbakning hos markedsaktørerne, hvor der er overvældende enighed blandt EjendomDanmarks medlemmer om, at lagerskatten vil komme med mange negative konsekvenser. I en rundspørge vurderer 9 ud af 10 således, at løbende beskatning betyder færre investeringer i nye boliger og i klimatilpasninger af den eksisterende boligmasse.

”Det er ikke et opmuntrende regnestykke for virksomhederne. For når vi overfører lagerskatten til virkeligheden, bliver det tydeligt, at det vil kommme til at gøre rigtig ondt,” siger Jannick Nytoft.

Ud over de direkte omkostninger til lagerskatten vil ejendomsvirksomhederne få årlige udgifter til administration og eksterne beregninger af ejendomsværdierne, hvilket især vil presse de mindre virksomheder, påpeger EjendomDanmark.

Fakta

  • Ejendomsvirksomhederne skal medfinansiere regeringens pensionsudspil. Det forventes, at det vil give et merprovenu på 1,15 mia. kr.
  • Lagerbeskatning ville de seneste 5 år i gennemsnit have udgjort 20 procent af driftsresultatet.
  • 90 procent af respondenterne i en rundspørge forventer, at lagerbeskatning vil give færre investeringer og klimatilpasninger.

Fakta og baggrund – lagerskattens effekter