/ Nyheder / Landets største kommuner risikerer at gå glip af investeringer

Landets største kommuner risikerer at gå glip af investeringer

Lange byggesagsbehandlingstider, høje byggesagsgebyrer og en høj dækningsafgift. I landets største kommuner opkræves skatter og afgifter, der ligger langt over landsgennemsnittet. Det kan være en hæmsko for ejendomsinvesteringer og vækst i de enkelte kommuner.

Af

Udsigt over København. Foto: Istock, Brzozowska

Dage bliver hurtigt til uger, når en byggesag skal behandles i en af landets ti største kommuner. I gennemsnit tager det 56 dage. Det er 30 dage længere end de ti bedst placerede kommuner. Samtidig tager kommunerne sig godt betalt. Timeprisen for at få behandlet sin byggesag ligger på 485 kr. i timen, mens kommunerne i top-ti tager et gebyr på 181 kr. i timen. Det fremgår af EjendomDanmarks årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed.

”Kommunerne bør understøtte en øget økonomisk aktivitet til fordel for kommunen selv, dens borgere og virksomheder. Høje skatter og afgifter sender ikke et særligt godt signal og kan få både borgere og erhvervsliv til at søge andre græsgange,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Storbyskommunerne er dog også gået frem på nogle parametre. Ejendomsforbrydelser som indbrud, hærværk og brandstiftelse er faldet med 20 procent, og dækningsafgiften er faldet fra 3,0 til 2,93 promille.

Viborg brillerer

Kun én storby indfinder sig i undersøgelsens top-10, nemlig Viborg, der til forskel fra de øvrige storbyer kan bryste sig af en effektiv håndtering af byggesager, ingen dækningsafgift og få tilfælde af indbrud og hærværk mv.

”Jeg glæder mig særligt over, at Viborg Kommune har formået at sænke byggesagsbehandlingstiden, som kan være lidt af et benspænd for investorernes lyst til at opføre nyt. Samtidig har de fjernet et par ekstra sten på vejen ved ikke at opkræve en timepris på byggesager,” siger Jannick Nytoft.

Odense bevarer førertrøjen

Zoomes ind på udviklingen i landets fire største byer, går det en smule tilbage for Odense, København bevarer sin placering, mens det går langsomt frem for Aalborg og Aarhus. Odense bevarer dog førertrøjen blandt de fire storbyer.

Det en mindre stigning i byggesagsgebyret og byggesagsbehandlingstiden, der gør, at Odense bevæger sig fra en 29. plads sidste år til en 35. plads i år. Til gengæld er det den eneste af storbyerne, der har sænket dækningsafgiften siden sidste år.

I både Aarhus og Aalborg er byggesagsbehandlingstiden til gengæld faldet. Det samme gælder antallet af ejendomsforbrydelser som hærværk, indbrud og brandstiftelse. Aalborg går fra en 62. plads til en 61. plads, mens Aarhus rykker fra en 89. til en 74. plads.

København rykker fra en 92. plads til en 93. plads. Dog er der ét lyspunkt for hovedstaden. Antallet af ejendomsforbrydelser er som i de øvrige storbyer faldet. For Københavns Kommune er der tale om et relativt stort fald på 27 procent.

Inspirationskatalog til kommunerne

EjendomDanmark har op mod kommunalvalget udarbejdet et inspirationskatalog med 14 forslag til kommunalpolitikerne, der kan skabe endnu bedre lokale rammer for et grønne, rigere og mere sammenhængende Danmark. Forslagene lyder bl.a. på at fjerne dækningsafgiften, men der er også bud på, hvordan kommunerne kan optimere deres byggesagsbehandlingstid. Rådene lyder bl.a. på en bedre rådgivning, løbende dialog, og at man som ansøger kun møder én sagsbehandler.

Læs kataloget 

Fakta om storbykommunerne

De 10 største kommuner er placeret som følger:

3. Viborg 
35. Odense 
36. Esbjerg 
49. Vejle 
61. Aalborg
63. Silkeborg
73. Frederiksberg 
74. Aarhus 
91. Randers 
93. København 

Fakta om undersøgelsen

Det er tiende år i træk, EjendomDanmark måler på ejendommenes vilkår i landets 98 kommuner. Kommunerne måles på forhold, de selv har indflydelse på, og som har betydning for ejendommene. Ud over grundskyld tæller dækningsafgift, om kommunens private lejeboliger er reguleret eller ej, sagsbehandling for byggesager, byggesagsgebyrer og antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud).

Igen i år ligger de jyske kommuner generelt lunt i svinget og tager ni ud af ti pladser i top-10. Billund tager førertrøjen, mens Viborg får en tredjeplads.

På landsplan går det overordnet en smule bedre på tre ud af de seks parametre, der indgår i undersøgelsen i forhold til sidste år. På den positive side fortsætter antallet af ejendomsforbrydelser med at falde og ligger nu historisk lavt. Ejendomsforbrydelser er faldet med 13 procent på landsplan. Hvor timeprisen på byggesager steg sidste år, falder den nu en smule. I gennemsnit er timepriserne faldet med 6 kr. Også dækningsafgiften er faldende, men der er tale om relativt små ændringer.

Grundskylden og rækken af regulerede kommuner ligger stabilt i forhold til sidste år, men sagsbehandlingstiden for byggesager bevæger sig til gengæld fortsat i en negativ retning. Byggesagsbehandlingstiden er steget fra 48 dage til 51 dage i gennemsnit.