/ Nyheder / Lovgivningsproces om huslejeloft under al kritik

Lovgivningsproces om huslejeloft under al kritik

Fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Den tidsramme fik eksperter og parter til at komme med en tilbagemelding på udkastet til loven om huslejeloft. EjendomDanmark finder den proces uanstændig og med mangel på respekt for et kompliceret forslag med potentielt store konsekvenser.

Af

Et huslejeloft skal, hvis det står til regeringen og deres støttepartier, snart være en realitet. Processen for vedtagelsen er skruet op, og det vækker skarp kritik hos EjendomDanmark, der repræsenterer udlejere, ejere og administratorer:

”Boliglejeret er et meget kompliceret område, og hvert et komma har stor betydning. Derfor er det under al kritik, at lovgivningsprocessen er så uhørt forjaget. Samtidig rejser det en grundlæggende usikkerhed om, hvordan vi i fremtiden skal forvente, at det lovgivende arbejde på dette område vil foregå,” siger juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Lovforslaget blev sendt i høring sent fredag eftermiddag med en frist blot 66 timer og 15 minutter senere – hvor det reelt kun var de 2 timer og 15 minutter, der var inden for almindelig kontortid.

”Vi skaber ikke god lovgivning ved at skrue tempoet så højt i vejret, og jeg havde egentlig noteret mig, at der også fra politisk side blev sagt, at vi skulle have mindre forhastet lovgivning,” siger Lena Hartmann og fortsætter:  

”Det tog otte år at sammenskrive lejelovgivningen, fordi området er så kompliceret. Vores medlemmer – og samfundet som helhed – fortjener bedre end en så overfladisk lovbehandling, hvor der fortsat er så mange usikkerheder.”

Løse ender i lovforslaget

EjendomDanmark har i sine samlet 24 sider lange høringssvar påpeget både mere overordnede kritikpunkter samt en række unøjagtigheder i selve lovforslaget.

For førstnævnte drejer det sig blandt andet om den manglende vurdering af om Grundloven overholdes samt en fuldstændig underkendelse af størrelsen på den administrative byrde, der vil følge med.

Lovforslaget vækker også bekymring for retssikkerheden, da den vurderes til at gå på kanten med velkendte principper i forvaltningsloven i forbindelse med tvistbehandlingen. Og med den forjagede proces er der ikke tid til at undersøge det til bunds.

”Vi havde gerne allerede under forhandlingerne vist politikerne, hvor stor øget en administrativ byrde de er ved at skabe. Nu kan vi se, at det bliver negligeret i bemærkninger til lovgivningen, der dermed er baseret på forkerte forudsætninger. Ejendomsvirksomhederne skal ikke drukne i endnu mere bureaukrati – tværtimod bør de have luft til at koncentrere sig om deres kerneområde: Nemlig at sikre gode rammer for deres kunder,” siger Lena Hartmann.

EjendomDanmark har hele tiden påpeget, at branchen i høj grad selv søger løsninger med berørte lejere, og det spændes der nu ben for. Desuden viser beregninger, at udgifterne til at drive ejendomme de senere år er steget mere end nettoprisindekset, som lejen i nogle lejemål reguleres efter.

Bemærkninger til lovforslag om et midlertidigt huslejeloft

Bemærkninger til bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til en ejendom

Det sker hos EjendomDanmark