/ Nyheder / Minister ser endnu en gang på generationsskifte i ejendomsbranchen

Minister ser endnu en gang på generationsskifte i ejendomsbranchen

Af

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besøgte den 8. september advokat Per Bjørnsholm fra advokatfirmaet Bjørnsholm. Det blev her drøftet, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, som kan komme med forslag til at løse skatteproblemet, når ejendomsselskaber skal foretage et generationsskifte. Brian Mikkelsen gav på mødet udtryk for, at det er dybt urimeligt, at ejendomsselskaber forskelsbehandles.

”Vi er naturligvis meget positive over for erhvervsministerens udmelding om at nedsætte en arbejdsgruppe. Det er helt i tråd med alle de drøftelser og tiltag som Ejendomsforeningen Danmark har haft med Brian Mikkelsen og andre relevante politikere og embedsmænd i de senere år. Vi vil følge op og deltage aktivt i det videre arbejde”, siger John R. Frederiksen, formand for Ejendomsforeningen Danmark.

Langt sejt træk

Det er en problemstilling, som Ejendomsforeningen Danmark har arbejdet med gennem flere år og løbende har drøftet politisk, fordi ejendomsselskaber i de nuværende regler betragtes som passive pengetanke og ikke som aktive erhvervsvirksomheder.

”De nuværende skatteregler er konkurrenceforvridende, og for flere ejendomsvirksomheder er det ikke muligt at overleve et generationsskifte. Ejendomsforeningen Danmark har derfor også gennem mange år arbejdet ihærdigt på, at de familieejede ejendomsvirksomheder får en rimelig behandling og ligestilles med øvrige erhvervsvirksomheder”, siger John R. Frederiksen,
Foreningens mål er at få politikerne til at anerkende ejendomsvirksomheder som aktive erhvervsvirksomheder, så diskrimineringen ikke fortsætter.

”Vi beder ikke om en positiv særbehandling. Vi vil bare have den uforståelige negative særbehandling fjernet. Det er positivt, at vi sammen med vores medlemmer kan gøre opmærksom på, hvilke problemer de nuværende regler skaber i ejendomsbranchen, og vi sammen kan arbejde på at få disse regler ændret”, siger John R. Frederiksen.