/ Nyheder / Ny lejelov kaster stort arbejde af sig

Ny lejelov kaster stort arbejde af sig

Politikere og embedsmænd brugte flere år på sammenskrivningen, mens ejendomsbranchen blot får måneder til implementeringen. Der skal derfor løbes stærkt, hvis man skal være klar til den 1. juli.

Af

Fredag den 1. juli bliver en mærkedag for ejendomsbranchen. Det er nemlig her, at den nye – eller rettere: sammenskrevne – lejelov træder i kraft. Mange ejendomsvirksomheder har allerede nu kastet sig over forberedelserne, og det kan der være al mulig grund til.

”Den sammenskrevne lejelov medfører ikke de helt store indholdsmæssige ændringer, men alle paragraffer har fået nyt nummer, og strukturen i loven er blevet ændret. En del er også omformuleret – og der er kommet nye bemærkninger til. Det er derfor en helt ny og anderledes lov, som ejendomsbranchen, huslejenævn, lejere og myndigheder skal forholde sig til og lære at anvende,” siger juridisk direktør Lena Hartmann.

”Ingen administrative byrder”

Men hvor stort et arbejde venter? For at belyse denne slags konsekvenser bliver alle lovforslag screenet for deres økonomiske og administrative byrder for erhvervslivet. Dette gjaldt også for den nye lejelov.

Det er Erhvervsministeriet, der foretager den vurdering, og i denne sag vurderede ministeriet, at lovforslaget kun medfører ganske få eller næsten ingen administrative byrder for erhvervslivet – herunder også ejendomsbranchen. Argumentet var, at reglerne jo indholdsmæssigt kun er blevet ændret ganske lidt.

”Set fra et brancheperspektiv er denne vurdering helt skæv, for implementeringen af en helt ny lejelov kræver selvsagt en grundlæggende omstilling med blandt andet gennemgang af samtlige standarddokumenter, tilpasning af it-systemer og oplæring af medarbejdere,” siger Lena Hartmann.

Hun påpeger, at det er vigtigt at få tilpasset sit materiale og sine arbejdsgange, så de følger den nye lov. Henvises der forkert, kan det i nogle tilfælde få store konsekvenser. Når ændringerne er så omfattende, som tilfældet er her, er det selvsagt en ganske omfattende byrde for mange virksomheder at skulle implementere de nye regler, selvom ministeriet nåede frem til en anden konklusion.

Loven træder i kraft lige om lidt

En så stor omstilling kræver tid – men trods forslag om udskydelse træder loven i kraft allerede den 1. juli kun fire måneder efter den endelige vedtagelse.

”Det betyder, at både ejendomsvirksomheder og huslejenævn allerede nu har travlt med at få iværksat den gennemgang, de forandringer og den uddannelse, der skal til, så man er klar til den nye lov. Jeg kan heldigvis fornemme, at branchen ikke er gået i panik, men bevarer roen. Men der bliver arbejdet hårdt i alle hjørner af branchen, så jeg er grundlæggende fortrøstningsfuld,” siger Lena Hartmann.

Arbejdet kommer dog også til at fortsætte, efter at den nye lov er trådt i kraft. Selv når skæringsdatoen 1. juli er passeret, vil der gå tid, før der er fuld klarhed.

”Nye definitioner, nye formuleringer og særligt nye bemærkninger skaber mulighed for fortolkning, og det skal falde på plads med en ny retspraksis, før vi kan sige, at nu er implementeringen ved at være på plads. EjendomDanmark kommer selvfølgelig til at følge det tæt og informere om nyt både før og efter 1. juli,” siger Lena Hartmann.