/ Nyheder / Ny lejelov på vej

Ny lejelov på vej

Huslejereguleringen i Danmark er for kompliceret, og udlejer eller lejer skal holde tungen lige i munden for at bevæge sig på dydens smalle sti. Boligministeriet har derfor sat sig for at rydde op. Resultatet – en sammenskrivning af bl.a. boligreguleringsloven og lejeloven – er netop nu i høring.

Af

Foto: iStock

Huslejeregulering har vi haft i Danmark i en menneskealder. Og i al den tid er der gradvist kommet flere og flere knopskydninger og nye tilføjelser til de eksisterende regler. Resultatet? Et komplekst system af regler, der er fordelt på flere forskellige love og regelsæt.

”Huslejereglerne er vigtige: De skaber rammerne for ejendomsvirksomhedernes daglige virke, og de sikrer lejerne en ikke ubetydelig sikkerhed. Derfor skal de regler også være så nemme som muligt at navigere i. Og det er de ikke i dag,” lyder det fra Jannick Nytoft, der er adm. direktør i EjendomDanmark.

Nu har Boligministeriet imidlertid forsøgt at samle boligreguleringsloven, lejeloven, lov om kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme i to nye love. Hensigten er at skabe én lejelov med alle reglerne for forholdet mellem lejer og udlejer samlet et sted og en lov med alle reglerne for forholdet mellem udlejningsvirksomheder og det offentlige samlet et andet. Målet er at skabe et bedre overblik over reglerne.

Huslejereguleringen i Danmark er en kompleks størrelse

Og selvom en sådan øvelse kan virke både teknisk og uoverskuelig, er der behov for at skabe et bedre overblik over de mange regler. En analyse foretaget af EjendomDanmark i foråret 2020 viste, at de for ejendomsbranchen fire mest betydningsfulde love – lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeloven og ejerlejlighedsloven – tilsammen fylder over 50.000 ord. Og at dette i øvrigt er en fordobling i reglernes omfang på bare 30 år. Ser man på alene lejeloven og boligreguleringsloven – der er genstand for den nye omskrivning af reglerne – er de vokset med ca. 60 procent siden 1990, og de fylder i dag over 36.000 ord!

Et så omfattende regelsæt kan være så svært at bruge, fordi både lejere og udlejere kan have udfordringer med at overskue alle detaljerne. Og derfor opstår helt naturligt et stort behov for løbende at afklare, hvordan de mange regler skal anvendes i dagligdagen.

I gennemsnit kommer der en ny dom med bred eller principiel relevans for virksomheder, der udlejer private boliger, hver femte eller sjette dag: Lejeloven og boligreguleringsloven giver anledning til næsten 70 domme med bred relevans for branchen hvert år, viser en ny analyse af Grundejernes Domssamling foretaget af EjendomDanmark.

En forenkling af reglerne kan mindske unødige konflikter, hvilket vil være til gavn for både lejer og udlejer.

Ambitionen om at rydde op har flere år på bagen

Selvom behovet er åbenlyst, er det dog ingen let sag at rydde op i det omfattende regelsæt. Selv en mindre ændring kan få betydning for konkrete lejeforhold og situationer ude i virkeligheden. Politisk skal man være varsom, når reglerne skal skrives om og gøres klarere.

Og derfor tager tingene sin tid. Den politiske aftale om at samle huslejereguleringslovene i et mere overskueligt regelsæt blev indgået i juni 2014. Den netop foreslåede sammenskrivning af lejelovene har altså været undervejs i over seks år. Og lovforslagene er jo stadig ikke vedtaget.

”Det er ærgerligt, at det har taget så lang tid at komme i mål med den aftalte forenkling. Men det understreger jo sådan set blot, hvor stort behovet for at rydde op reelt er,” siger Jannick Nytoft.

Det er EjendomDanmarks forventning, at de to lovforslag skal behandles i Folketinget i løbet af efteråret.

Djævlen ligger i detaljen

I forbindelse med sammenskrivningen af lejelovene er det Boligministeriets ambition at holde de faktiske ændringer af reglerne til et minimum – den politiske vilje til store omvæltninger er begrænset. Forslaget, der nu er i høring, indeholder dog visse tilpasninger og tilretninger af regelsættet.

Fx ønsker man på visse punkter at stramme mulighederne for efter aftale at fravige reglerne, man ønsker at strømline huslejereguleringen med målerbekendtgørelsen, og man ønsker flere steder at skrive domstolenes praksis direkte ind i loven. Det gælder fx i reglerne for omkostningsbestemt leje. I EjendomDanmark er arbejdet med at vurdere konsekvenserne af lovforslagene godt i gang. Og her er tilgangen, at ændringerne nu og her helst ikke skal rokke for meget ved båden.

”Huslejereguleringen har i dag en delikat balance – og selvom vi gerne så, at reglerne i det hele taget blev gjort mere smidige, så skal diskussionen om denne balance ikke stå i vejen for den nødvendige oprydning. Der er ingen grund til at gøre dette til en ideologisk kampplads,” siger Jannick Nytoft.

Hvis man endelig vil tænke nyt, så handler det om at få gjort bedre plads til den grønne omstilling, er budskabet fra EjendomDanmarks direktør:

”Ejendomsbranchen kan gøre den grønne omstilling af samfundet både hurtigere og bedre – men det kræver, at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at investere og agere grønt,” lyder det fra Jannick Nytoft, der peger på, at EjendomDanmark i foråret præsenterede 17 forslag til, hvordan det kan ske.

Det er ærgerligt, at det har taget så lang tid at komme i mål med den aftalte forenkling. Men det understreger jo sådan set blot, hvor stort behovet for at rydde op reelt er.

Jannick Nytoft

Adm. direktør

Har du kommentarer?

Efter en henvendelse fra bl.a. EjendomDanmark blev fristen for at nærlæse de 900 siders lovstof og sende kommentarer til ministeriet forlænget, ind til den 18. september. Har du kommentarer til de konkrete forslag, er du velkommen til at sende disse til EjendomDanmark