/ Nyheder / Ny plan for vedtagelse af ny lejelov

Ny plan for vedtagelse af ny lejelov

Et ændringsforslag forsinkede vedtagelsen af den nye lejelov – men nu står loven til at blive vedtaget endeligt den 10. februar og træde i kraft den 1. juli 2022. EjendomDanmark er i gang med at forberede kurser m.m. til branchen.

Af

Folketingssalen. Foto: Christoffer Regild

Den nye lejelov skulle have været vedtaget i slutningen af januar – men et ændringsforslag med en præcisering af reglerne om tilbudspligt forsinkede processen. 

Med ændringsforslaget ville Indenrigs- og Boligministeriet lukke et hul i reglerne, der betød, at visse ejendomme formelt blev undtaget for tilbudspligt, selvom det ifølge ministeriet ikke var hensigten. Dette ændringsforslag skulle gennem en høringsfase, så bl.a. EjendomDanmark kunne kigge forslaget igennem.

Det var EjendomDanmarks oplevelse, at ministeriets forslag ikke helt var klart nok, men efter et høringssvar fra EjendomDanmark er forslaget nu præciseret. Med andre ord har det betydet mere præcise og entydige regler, at ministeriet tog sig tid til høringsfasen.

Læs EjendomDanmarks høringssvar om forslaget til en tilpasning af reglerne om tilbudspligt her

Ny tidsplan: Vedtagelse i midten af februar

Ændringsforslaget betyder dog, at den endelige vedtagelse af lejeloven blev forsinket yderligere. Som tidsplanen er lige nu, står forslaget til endelig vedtagelse i Folketinget torsdag den 10. februar 2022. Du finder tidsplanen for vedtagelsen lige her.

EjendomDanmark har også påpeget, at denne – og andre – forsinkelser nødvendiggjorde en senere ikrafttræden af loven, men ministeriet har fastholdt, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2022.

EjendomDanmark er i gang med at forberede kurser og gå-hjem-møder for branchen

Implementeringen af den nye lejelov er et stort arbejde. Mange nye paragraffer og henvisninger skal læres, og mange materialer skal skrives om. EjendomDanmark arbejder allerede nu på at forberede kurser, gå-hjem-møder og materialer, der kan hjælpe med at forberede branchen på den nye lovs ikrafttræden til sommer.

 

Kontakt

Lena Hartmann

Juridisk direktør

Cand.jur.

Thit Korsbæk Topsøe-Jensen

Juridisk chefkonsulent

Cand.jur.

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.