/ Nyheder / Ny publikation viser et styrket dansk ejendomsmarked

Ny publikation viser et styrket dansk ejendomsmarked

Der er i øjeblikket gode tider for investeringsejendomsmarkedet, hvor flere virksomheder vil leje ejendomme og nye bygninger skyder op fra landets byggepladser.

Af

Foto: iStock.

Et stigende lejeniveau for udlejningsarealer med fald i tomgangen for investeringsejendomme samt løbende gode afkast bidrager til at tegne et billede af, at det går godt på det danske investeringsejendomsmarked.  

”Det danske ejendomsmarked har i disse år medvind og oplever høj aktivitet, både når det drejer sig om efterspørgsel efter udlejningsarealer og opførelse af ejendomme. Men det kommer ikke ud af det blå. Udviklingen i investeringsejendomsmarkedet hænger sammen med udviklingen i den danske økonomi, hvor de foreløbige væksttal viser en økonomi i topform blandt andet med voksende BNP og stigende beskæftigelse. Når det går godt på de overordnede økonomiske linjer, så smitter det af på ejendomsmarkedet”, forklarer Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Den økonomiske tomgang er på det laveste niveau i otte år, og i 2017 gav en gennemsnitlig investeringsejendom 7,2 procent i totalt afkast.

”Ejendomme er kommet godt fra start her i 2018. Vi ser generelt, at tomgangen falder, og vi forventer, at der vil ske yderligere fald i tomgangen i løbet af året. Derudover ser vi, at ejendommen fortsat giver et fornuftigt afkast i disse år”, siger Jannick Nytoft.

Folder ejendomsmarkedet ud

Ejendomsforeningen Danmark har i en årrække offentliggjort statistikker for tomgangsniveauet i erhvervs- og boligarealer og kortlagt ejendomsinvestorernes forventninger til markedets udvikling. Det er blandt andet tal herfra, parret med statistik fra Danmarks Statistik, der nu skal folde investeringsejendomsmarkedet ud i den nye publikation til gavn for alle markedets aktører, herunder både ejere, lejere, rådgivere, analytikere, planlæggere, politikere, pressen og byggeriet. Men publikationen samler ikke kun eksisterende nøgletal. Den indeholder også helt nye tal for lejeniveauerne i omkring 84.000 lejemål.

”Hidtil har vi ikke haft en samlet statistik for investeringsejendomme, der indeholder så mange forskellige data. Vi har oplevet en efterspørgsel på et kort og præcist overblik, hvor alle markedets aktører hurtigt kan blive opdateret på den nyeste udvikling både inden for investeringsejendomme, men også udviklingen i den danske økonomi”, forklarer Jannick Nytoft. 

Af den nye publikation fremgår blandt andet nøgletal for markedet for udlejningsarealer, herunder efterspørgslen, aktuel leje, kontorbeskæftigelsen og detailomsætningen. Også nøgletal for markedet for ejendomsinvestering og ejendomsudvikling er samlet i publikationen, blandt andet med det historiske og forventede totale afkast samt en opgørelse over byggeri. Sidst fremviser publikationen også en række nøgletal for den danske økonomi.    

Kontakt

Kom på kursus