/ Nyheder / Ny struktur skal sikre øget nærhed til medlemmerne

Ny struktur skal sikre øget nærhed til medlemmerne

EjendomDanmark kan nu offentliggøre en ny organisering. Dens formål er at styrke kontakten til medlemmerne og være garant for, at der fortsat skabes resultater på branchens vigtigste dagsordener.

Af

PA-chef Jan Ellebye, juridisk direktør Lena Hartmann, adm. direktør Peter Stenholm, pressechef Cecilie Lund Vinther og underdirektør Morten Marott Larsen udgør sammen med kommende medlems- og sekretariatschef Maria Rask Hetoft Poulsen den daglige ledelse i EjendomDanmark. Foto: EjendomDanmark

Et øget fokus på serviceringen af medlemmerne samt en styrkelse af de tilbud, de har adgang til. Det er blot to af flere tiltag, der skal styrke EjendomDanmarks nærhed til medlemmerne. Netop et endnu stærkere fokus på medlemmerne er baggrunden for, at der nu kommer en ny organisering af EjendomDanmark:

”Vi skal ruste ejendomsbranchen til fremtiden, og det kræver, at vi er tæt på vores medlemmer. De ved bedre end nogen andre, hvor der er udfordringer, og hvor der er muligheder. EjendomDanmarks nye organisering skal sikre, at der er en tæt og løbende kontakt til vores medlemmer,” Peter Stenholm, adm. direktør hos EjendomDanmark.

For at sikre det arbejde styrkes organisationen med ansættelsen af en medlems- og sekretariatschef i en nyoprettet stilling. EjendomDanmark er glade for at kunne fortælle, at rollen vil blive udfyldt af Maria Rask Hetoft Poulsen, der begynder efter sommerferien.

Ny struktur og nye fokuspunkter

Hun er en af tre nye kræfter i ledelsen – og de to andre er fundet internt.

Som en del af den nye organisering træder PA-chef Jan Ellebye og pressechef Cecilie Lund Vinther ind i ledelsen og som daglige ledere af henholdsvis PA-afdelingen og Kommunikation & Medier. De har begge været ansat i EjendomDanmark siden begyndelsen af 2019. De vil dermed også afløse underdirektør Søren Gregersen, der selv har valgt at stoppe i EjendomDanmark, og som indtil nu har opbygget og ledet EjendomDanmarks PA- og Kommunikationsafdeling:

”Det er fantastisk, at vi kan styrke organisationen med et optimalt mix af en stærk, ekstern tilføjelse og i to dygtige medarbejdere hentet fra egne rækker. Dermed har EjendomDanmark fået en bredt funderet ledelse, hvilket vil være med til at sikre både kontinuitet og tilføje yderligere ressourcer til at komme endnu nærmere vores medlemmer,” siger Peter Stenholm. 

Med den nye organisering består EjendomDanmarks ledelse af adm. direktør Peter Stenholm, juridisk direktør Lena Hartmann, underdirektør Morten Marott Larsen, medlems- og sekretariatschef Maria Rask Hetoft Poulsen, pressechef Cecilie Lund Vinther og PA-chef Jan Ellebye.