/ Nyheder / Nye retningslinjer for opsætning af altaner i København

Nye retningslinjer for opsætning af altaner i København

Borgerrepræsentationen i København har besluttet at ændre retningslinjerne for opsætning af altaner, så det bliver sværere at etablere altaner mod gaden på bevaringsværdige bygninger.

Af

Foto: iStock/3quarks

Torsdag den 3. juni 2021 godkendte Borgerrepræsentationen nye retningslinjer for altanopsætning i Københavns Kommune. Retningslinjerne trådte i kraft den 1. juli 2021.

For bygninger med høj bevaringsværdi, dvs. ejendomme i SAVE-kategori 1 og 2, vil kommunen i behandlingen af byggesager ikke anbefale at etablere altaner på gadefacaden. Det betyder, at opsætning af altaner på denne slags ejendomme bliver sværere.

SAVE-værdi er afgørende

Kommunen tager i vurderingen af, om der kan opsættes altaner på en ejendom, udgangspunkt i den såkaldte SAVE-værdi, der beskriver bevaringsværdigheden af en bygning.

Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand, hvor den arkitektoniske værdi dog vægter tungest. Det er karaktererne 1-3, der regnes for høj værdi. Bygninger med denne score anses således som bevaringsværdige.

Kun små ændringer 

Der var lagt op til betydelige stramninger af retningslinjerne, men efter en høringsproces, hvor bl.a. EjendomDanmark bidrog med et grundigt høringssvar, valgte borgerrepræsentationen at lade de fleste ændringer frafalde.

Eksempelvis er der for altaner på gårdfacaden ingen ændringer i de nye retningslinjer.

Efter de gamle regler

Ansøgninger om opsætning af altaner modtaget før den 1. juli 2021 bliver ikke påvirket af ændringen i retningslinjerne.

Kom på kursus