/ Nyheder / Nye vedtægter for EjendomDanmark

Nye vedtægter for EjendomDanmark

Tidligere i dag slog EjendomDanmark dørene op til ekstraordinær generalforsamling, hvor et forslag om en ændring af foreningens vedtægter blev endeligt og enstemmigt vedtaget.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Henrik Dahl Jeppesen, formand for EjendomDanmarks bestyrelse, kunne i dag byde velkommen til ekstraordinær generalforsamling i foreningens sekretariat.

På dagsordenen var valg af dirigent samt et forslag om revidering af EjendomDanmarks og EjendomDanmark Fondens vedtægter.

Den ekstraordinære generalforsamling var nødvendig, da man på EjendomDanmarks ordinære generalforsamling den 27. april 2023, jf. vedtægterne (§30), ikke havde beslutningsdygtighed til endeligt at vedtage de foreslåede vedtægtsændringer. 

På den ordinære generalforsamling blev forslaget om revidering af vedtægterne vedtaget med en stemmefordeling på 92 procent for, 7 procent imod og 1 procent blanke stemmer. Men da quorumkravet til endelig vedtagelse af forslaget ikke var opfyldt, blev forslaget genfremsat til endelig vedtagelse i dag.

På dagens ekstraordinære generalforsamling blev forslaget dermed endeligt vedtaget. Blandt ændringerne er et nyt princip for kontingentopgørelse. Fremover skal det for alle medlemmer opgøres via omsætning ud fra den senest aflagte årsrapport. Kontingentsatserne for 2024 er endnu ikke fastsat af generalforsamlingen.

De nye vedtægter for EjendomDanmark kan ses herunder

Se de nye vedtægter for EjendomDanmark Fonden herunder

Det sker