/ Nyheder / Nyt lovforslag skaber ikke fuld tryghed om ejendomsskat

Nyt lovforslag skaber ikke fuld tryghed om ejendomsskat

I midten af maj indgik et flertal af Folketingets partier en aftale, der skulle sikre tryghed for danskerne i forlængelse af Skatteministeriets udfordringer med at få et nyt system for ejendomsskat på plads. Denne aftale er nu blevet til et lovforslag – desværre et forslag med visse mangler og med en meget kort høringsfrist.

Af

Foto: Unsplash, Paul Hanaoka

Ejendomsskat har været en politisk varm kartoffel i årevis. Senest har det vist det sig, at Skatteministeriet ikke kan nå at blive klar med IT-understøttelsen af de kommende ejendomsskatteregler. Reglerne kunne derfor ikke nå at træde i kraft til tiden.

Det placerede danskerne og danske virksomheder i et skattelimbo, hvor man risikerede at skulle betale ejendomsskat på grundlag af nye – og højere – vurderinger, men med gamle regler. Det har man ikke ønsket at udsætte danskerne for. Derfor indgik man en aftale om kompensation. Det er denne aftale, der nu skal føres ud i livet i et konkret lovforslag.

”Der var et helt klart behov for politisk handling, hvis ikke danskerne skulle opleve en pludselig skattestigning. Desværre har man valgt en temmelig kompliceret model, der ikke kompenserer alle krone-til-krone. Og fordi man forsøger at kombinere gamle regler med nye vurderinger og en kompensationsmodel, ender lovforslaget med at være en temmelig teknisk affære, som man samtidig kun har givet ganske kort tid for os og andre at kigge nærmere på,” siger adm. direktør i EjendomDanmark Jannick Nytoft.

En anden udfordring i lovforslaget er, at man endnu ikke har skabt fuld klarhed om, hvordan dækningsafgiften skal håndteres.

”Problemet er, at afgiften skal beregnes på baggrund af nogle vurderingsprincipper, som vi ikke kender fuldt ud endnu. Der mangler således en egentlig indfasningsmodel for denne afgift, når man går over til de nye ejendomsvurderinger,” forklarer Jannick Nytoft.

Korte høringsfrister umuliggør tilbundsgående behandling

Lovforslagets 146 sider blev sendt i høring med en frist på 10 dage – det halve af de anbefalede – og hen over Kristi Himmelfart. Og det besværliggør høringsparter som EjendomDanmarks gennemgang og analyse af lovforslaget og dets konsekvenser.

”Det er meget ærgerligt, at man ikke prioriterer en grundigere forberedelse. Der er tale om kompliceret lovgivning med meget stor betydning for økonomien i både husholdninger og virksomheder. Når man har så travlt, risikerer både ministeriet og Folketinget at overse væsentlige detaljer,” siger Jannick Nytoft.

Han peger på, at der også tidligere – f.eks. i efteråret 2019 – har været visse udfordringer med korte frister, når det kom til tilpasninger af ejendomsskattelovgivningen i Danmark.

Høringssvar – EjendomDanmark – Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love