/ Nyheder / Odense Kommune er den mest ejendomsvenlige af de store kommuner

Odense Kommune er den mest ejendomsvenlige af de store kommuner

Af landets fire største kommuner klarer Odense Kommune sig bedst, når det kommer til at skabe gode vilkår for ejendomsejere og -brugere. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed fra EjendomDanmark.

Af

EjendomDanmark undersøger for sjette år i træk ejendommenes vilkår i landets kommuner. Her viser resultatet, at Odense Kommune placerer sig som den 22. bedste kommune ud af landets 98 kommuner. Det er endnu et spring op ad ranglisten, da Odense Kommune sidste år landede på en 35.-plads.

Det er tilmed en markant højere placering end landets tre andre store kommuner, hvor Københavns Kommune placerer sig nederst på ranglisten på en 98.-plads, Aarhus Kommune indtager en 92.-plads, mens Aalborg Kommune lander på plads nummer 70.

Fremgangen på ranglisten skyldes især, at Odense Kommune har sænket dækningsafgiften med 0,60 promille til 3 promille, mens kommunens grundskyld også holdes på et lavt niveau med 21,7 promille. Odense Kommune vinder derudover terræn ved, som den eneste af de fire store kommuner, ikke at have et byggesagsgebyr. Til sammenligning har Københavns Kommune valgt at hæve byggesagsgebyret til 799 kroner, mens gebyret gennemsnitligt er faldet til 476 kroner.

”Høje gebyrer skaber en unødig omkostning, der kan forhindre nye byggerier i kommunen. Det er derfor positivt, at Odense Kommune forbedrer sig på flere af de målte parametre siden sidste år. Det viser, at kommunen gør en indsats for at skabe gode vilkår for kommunens ejendomsejerne og -brugerne for eksempel ved at de reducerer gebyrer, skatter og afgifter, som omvendt er på sit højeste i Københavns Kommune”, siger Morten Marott Larsen, cheføkonom i EjendomDanmark.

Undersøgelsen viser også, at bruttosagsbehandlingstiden for byggesager i Odense Kommune er steget til 70 dage, mens nettosagsbehandlingstiden er faldet fra 36 til 26 dage. Derudover er de private lejeboliger i Odense Kommune stadig regulerede.

Kommunerne er generelt blevet mere ejendomsvenlige

De gode takter findes ikke kun i Odense Kommune. Det fremgår af undersøgelsens resultat, at den gennemsnitlige ejendomsvenlighed er forbedret i forhold til sidste år. Her viser resultatet, at 18 kommuner i årets løb har reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 kommuner nu har en dækningsafgift på nul. Der er også sket forbedringer i grundskylden, som fire kommuner har sat ned, og ingen kommuner har hævet. Sagsbehandlingstiden for byggesager er også faldet både brutto og netto.

Vinderkommunen beliggende i Region Syddanmark

Region Syddanmark er den anden mest ejendomsvenlige region ligesom sidste år. Den overgås af Region Nordjylland, der for første gang er den mest ejendomsvenlige region. Undersøgelsens overordnede vinder findes i Region Syddanmark, da Billund Kommune for anden gang løber med titlen som landets mest ejendomsvenlige kommune. Også andre af regionens kommuner er stærkt repræsenterede i top ti, hvor Aabenraa Kommune lander på en fjerdeplads, Assens Kommune får sjettepladsen og Faaborg-Midtfyns Kommune kommer ind som nummer otte.

Kommunerne vurderes ud fra parametrene:

  • Dækningsafgift
  • Grundskyld
  • Om kommunens private lejeboliger er regulerede eller ej
  • Bruttosagsbehandlingstid for byggesager viser den samlede sagsbehandlingstid fra kommunen første gang modtager byggeansøgningen, og til der er truffet en endelig afgørelse i sagen.
  • Nettosagsbehandlingstid for byggesager afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen. Det er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren og til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
  • Byggesagsgebyrer
  • Antallet af ejendomsforbrydelser (brandstiftelse, hærværk og indbrud) per 100.00 bygningskvadratmeter.